Δημοτικό Συμβούλιο: Απαιτεί την άμεση λειτουργία του Νέου Τμήματος

igmdimarxeio

igmdimarxeio

+video

Δεν έπεισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας η – της τελευταίας στιγμής – ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας περί συνέχισης της λειτουργίας του Τμήματος του ΤΕΙ Ηπείρου στην  Ηγουμενίτσα.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με αφορμή δημοσιεύματα του επαρχιακού Τύπου σχετικά με την πορεία των συζητήσεων μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει:

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του», χωρίς όμως να διευκρινίζει για πόσο χρονικό διάστημα θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Και το ερώτημα αυτό είναι εύλογο, αφού μετά την ολοκλήρωση των συννενώσεων δε θα υπάρχει ΤΕΙ και άρα ούτε και τμήμα του ΤΕΙ στην Ηγουμενίτσα.

Ταυτόχρονα, ούτε το σκέλος της ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη λειτουργία του νέου τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας φαίνεται να πείθει καθώς δε γίνεται σαφές κάποιο χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του:

«Το Υπουργείο θα λάβει σοβαρά υπόψιν την ομόφωνη πρόταση της Επιτροπής συνεργασίας ανάμεσα στα δύο ανώτατα ιδρύματα της περιοχής, του Πανεπιστημίου και του ΑΤΕΙ για την ίδρυση Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στα ακαδημαϊκά κριτήρια, να είναι βιώσιμο και να διασφαλίζει στους φοιτητές του σπουδές υψηλού επιπέδου».

Για μια ακόμα φορά το Υπουγείο κάνει λόγο για «ίδρυση νέου Τμήματος» και όχι για μετεξέλιξη του υπάρχοντος, άμεσα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, στο ψήφισμά του θα ζητά την άμεση λειτουργία του νέου Τμήματος και μάλιστα από το φετινό μηχανογραφικό, με το πρόγραμμα σπουδών που έχει κατατεθεί από το υφιστάμενο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Μάλιστα, για πρώτη φορά από το Δήμο Ηγουμενίτσας, ετέθη το ζήτημα των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ. Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος, ο χώρος, παραχωρήθηκε από το Δήμο Ηγουμενίτσας στο τέλος της δεκαετίας του 1990 για το συγκεκριμένο σκοπό της ανάπτυξης ακαδημαϊκών τμημάτων στην πόλη και σε περίπτωση που αυτά σταματήσουν να λειτουργού, ο Δήμος οφείλει να κινήσει τις διαδικασίες επιστροφής της έκτασης στο Δήμο.

 

Η… ακαδημαϊκή βιωσιμότητα

Στη συζήτηση στην οποία παρευρέθηκαν και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ηγουμενίτσας έγινε σαφές ότι το τμήμα πληροί τα κριτήρια βιωσιμότητας, όπως το ίδιο το πόρισμα τα θέτει:

Κριτήρια ακαδημαϊκής βιωσιμότητας σύμφωνα με το πόρισμα (σελ. 1) «… (α) τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά […] (υποδομές, ιστορικό ανταγωνιστικών χρηματοδοτήσεων, προσφερόμενο εκπαιδευτικό-ερευνητικό έργο, απήχηση στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, προοπτική για το μέλλον), και (β) το στρατηγικό σχεδιασμό των δύο ιδρυμάτων …».

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι το μόνο τμήμα του ΤΕΙ Ηπείρου που πληροί όλα τα παραπάνω κριτήρια: εξοπλισμένα εργαστήρια με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, το μοναδικό στην Ήπειρο εργαστήριο διερμηνείας (με κατάλληλη υποδομή), εμπειρία εκπόνησης ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, μεγάλο αριθμό φοιτητών (αριθμός εισακτέων άνω των 200 κατ’ έτος), υψηλής στάθμης δημοσιευμένο έργο,  εμπειρία διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων (5 μέχρι στιγμής), και το μοναδικό τμήμα του ΤΕΙ Ηπείρου που εκδίδει επιστημονικό περιοδικό. Επίσης, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και ειδικά η κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών εντάσσεται σαφέστατα στο στρατηγικό σχεδιασμό του ΤΕΙ, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησής του.

Από πλευράς υποδομών, είναι το μοναδικό campus του ΤΕΙ Ηπείρου που διαθέτει Φοιτητική Λέσχη και Φοιτητική Εστία, σε αντίθεση με τις λοιπές πόλεις που εξακτινώνεται το ΤΕΙ,  που είτε δεν διαθέτουν καν ανάλογες υποδομές (Πρέβεζα) είτε οι αποστάσεις είναι μεγάλες και το κόστος μετακίνησης σημαντικό

Για την ακαδημαϊκή βιωσιμότητα του Τμήματος και ειδικά της κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία υπάρχουν αποφάσεις της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου όπως και ομόφωνη έγκριση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Τέλος, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αποδόθηκαν δύο θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού στην τελευταία κατανομή θέσεων και οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν το υπάρχον προσωπικό στην εδραίωση της ακαδημαϊκής του βιωσιμότητας.

Ερωτήματα χωρίς απάντηση

Πολλά είναι τα ερωτήματα που θέτουν οι φορείς και οι δημοτικοί σύβουλοι και τα οποία μέχρι στιγμής παραμένουν χωρίς απάντηση:

Με βάση τα παραπάνω τι σημαίνειΤ “ακαδημαϊκά μή βιώσιμο”;

Γιατί δεν προτείνεται η άμεση μετεξέλιξη του τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων σε Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας με το πρόγραμμα σπουδών που έχει προταθεί από το τμήμα;

Πότε θα νομοθετηθεί η δημιουργία του νέου τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στην Ηγουμενίτσα;

Πότε θα μπει στο μηχανογραφικό και πότε θα πάρει τους πρώτους εισακτέους; 

Το ήδη υπάρχον τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσων θα πάρει εισακτέους αυτή τη χρονιά;
Τι θα γίνει με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τους ακαδημαϊκούς υπότροφους και τους φοιτητές που φοιτούν ήδη στο ΤΕΙ στην Ηγουμενίτσα;
Θα υπάρξει κενό διάστημα ανάμεσα στο κλείσιμο του υπάρχοντος τμήματος και στην έναρξη της λειτουργίας του τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας; 

…Και τα παράδοξα

Το εντελώς οξύμωρο είναι ότι ενώ π.χ. προτείνεται η πλήρης κατάργηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου με το επιχείρημα ότι δεν είναι ακαδημαϊκά βιώσιμο (παρότι δεν υπάρχει κανένα τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που να θεραπεύει αυτό το γνωστικό αντικείμενο), την ίδια στιγμή η επιτροπή θεωρεί ότι το να δημιουργηθούν στο ίδιο ίδρυμα δύο τμήματα με το ίδιο ακριβώς γνωστικό αντικείμενο είναι ακαδημαϊκά βιώσιμο! Κι έτσι προτείνεται η μετατροπή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ σε Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής που θα ανήκει σε μια μονοτμηματική σχολή στην Άρτα ενώ θα υπάρχει παράλληλα και Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στην Πολυτεχνική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου σε απόσταση μόλις 66χλμ. Σε ποιο σύμπαν είναι αυτό ακαδημαϊκά βιώσιμο; Και σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, προτείνεται να δημιουργηθεί και νέα μονοτμηματική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποκλειστικά και μόνο για να ενταχθεί το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Και μάλιστα, μια πρόταση που ο Υπουργός έβαλε στις άμεσες προτεραιότητες! Κι έτσι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα υπάρχει η παγκόσμια προτωτυπία, να υπάρχουν δύο Τμήματα Πληροφορικής…

Αυτά και άλλα ζητήματα (όπως ας πούμε η ίδρυση γεωπονικής στην Άρτα με μόλις 19 μέλη ΔΕΠ, ενώ αντίστοιχα τμήματα έχουν περισσότερους από 60) κάνει πολλούς να σκέφτονται ότι η διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου – πρώην και νυν – προπάθησε στις προτάσεις της προς το Πανεπιστήμιο, να διασώσει και να ενισχύσει τα Τμήματα της Άρτας και μερικών αρεστών, χωρίς κανένα κριτήριο ακαδημαϊκότητας, παρουσιάζοντας όμως τα πράγματα στην Επιτροπή, όπως βόλευαν για την εξυπηρέτηση αυτών των συμφερόντων.