Διαγωνισμό συγγραφής μελέτης για τους Απόδημους Ηπειρώτες της Αμερικής προκηρύσσει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού

Διαγωνισμό προκηρύσσει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών  Εξωτερικού για τη συγγραφή  μελέτης που θα αναφέρεται στην Ιστορία, την Παιδεία και τον Πολιτισμό των Απόδημων Ηπειρωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

 «Ο διαγωνισμός για τη συγγραφή της μελέτης αυτής γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων γι αυτό και γίνεται με τους όρους και τις διατάξεις που ισχύουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα» τόνισε ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος Δήμου την ημέρα που έδωσε στη δημοσιότητα την προκήρυξη στο Κοννέκτικατ των ΗΠΑ.

Και συνέχισε: «οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή πτυχιούχοι Ανωτάτου Ιδρύματος πρέπει να υποβάλουν εντός 45 ημερών, από σήμερα, στο Γραφείο Τύπου του Συμβουλίου τη σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάψουν πλήρες βιογραφικό».

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο υποψήφιος ερευνητής θα πρέπει να μεταβεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα στις ΗΠΑ για επιτόπια έρευνα. Τέλος σε διάστημα ενός έτους από την επιλογή του θα υπάρξει αξιολόγηση του έργου που επετέλεσε ο  ερευνητής, από ειδική επιτροπή του Πανεπιστημίου ώστε να ακολουθήσει ανανέωση της ερευνητικής συνεργασίας.

Σπύρος Κωσταδήμας

Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας

του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ