Διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

Σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις συνέρχεται την προσεχή Τετάρτη 23 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας. Στις 18:00 σε ειδική συνεδρίαση πρόκειται να συζητήσει τους απολογισμούς των πρώην Δήμων Συβότων, Παραποτάμου, Μαργαριτίου και Κοινότητας Πέρδικας έτους 2010, ενώ στις 19:30, θα συνέλθει σε κανονική συνεδρίαση με έξι θέματα ημερήσιας διάταξης. Αναλυτικά οι προσκλήσεις του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ Έγκριση απολογισμών των πρώην Δήμων Συβότων, Παραποτάμου, Μαργαριτίου και Κοινότητας Πέρδικας έτους 2010 που συνενώθηκαν στον Δήμο Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Προτάσεις έργων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης του προγράμματος Χωρικής Συνεργασίας “IPA ADRIATIC 2007-2013”.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/11.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση δημοπράτησης ελαιοκάρπου της τοπικής Κοινότητας Καρτερίου.

-Εισηγητής: Χρήστος Κάτσιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης πεζοδρόμων-κλιμάκων εντός σχεδίου Πόλεως Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλλων.

-Εισηγήτρια: Ισμήνη Δήμα – Δημοτική Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 6ο

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.