ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Την Παρασκευή 23.03.2012 στην Ηγουμενίτσα θα διατεθούν 70 τόνοι πατάτας από την περιοχή του Νευροκοπίου Δράμας σε 1250 κατοίκους, οι οποίοι υπέβαλαν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά το αίτημά τους.

Η διάθεση θα γίνει στο χώρο πίσω από το Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας από τις 08.45΄ έως 13.30΄,  χρόνος, που εκτιμάται πως απαιτείται να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Κάθε συμπολίτης που κινείται με αυτοκίνητο, θα προσέρχεται από τον  Εθνικό Δρόμο Ηγουμενίτσας – Μαυρουδίου,  θα στρίβει προς το Parking της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών (Super Market),  θα πιστοποιείται η παραγγελία του σε ( 3) τρία σημεία που έχουν οριστεί και θα παίρνει Αριθμό Προτεραιότητας, όπου θα αναγράφεται και η ποσότητα. Εν συνεχεία θα πληρώνει στους ίδιους τους παραγωγούς και θα παραλαμβάνει  το προϊόν.

Σημαντική Παρατήρηση!

Η Διάθεση της πατάτας θα γίνει μ ό ν ο   σε σακιά των 30 Kg.

Αλλαγή που οφείλεται στους Παραγωγούς και το συσκευαστήριό τους.

Για το λόγο αυτό π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  οι συμπολίτες μας να αναπροσαρμόσουν την παραγγελία τους, την στιγμή που προσέρχονται στα σημεία πιστοποίησης με βάση τα 30 Kg.

Όσοι δεν έχουν κάνει αίτημα παραγγελίας, μπορούν να προσέλθουν στο χώρο διάθεσης της πατάτας μετά τις 12.30΄,  διότι υπάρχει εκτίμηση για επιπλέον διάθεση 5 περίπου τόνων.

Ζητάμε την κατανόηση και τη συνεργασία των συμπολιτών προκειμένου η διάθεση της πατάτας να γίνει με αξιοπρεπείς διαδικασίες, αποφεύγοντας καταστάσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα.                                                             

 

 

                                                                                 Από το Γραφείο Δημάρχου