Διενέργεια ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλεύσεων αιγοπροβάτων

Σύμφωνα με τον  υπ.’αριθμ. 21/2004 Κανονισμό (ΕΚ) όλοι οι κάτοχοι αιγοπροβάτων υποχρεούνται να διενεργούν απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου κατά το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους και στην συνέχεια να κοινοποιούν την απογραφή εντός 30 ημερών από την διενέργειά της στο Τμήμα Κτηνιατρικής, η οποία δεν ξεπερνά την 15η Δεκεμβρίου.

Η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλευσης αιγοπροβάτων είναι δυνατό να διενεργηθεί:

α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στο Τμήμα Κτηνιατρικής Θεσπρωτίας, και στα αγροτικά κτηνιατρεία Φιλιατών και Παραμυθιάς όπως συνέβαινε έως σήμερα, 
β) είτε με την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, από τον κάτοχο των ζώων, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr, όπου και είναι αναρτημένες λεπτομερείς οδηγίες.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν με την παρούσα, άμεσα όλοι οι κάτοχοι των εκμεταλεύσεων αιγοπροβάτων της ΠΕ Θεσπρωτίας.