Δικαστική υποστήριξη σε υπερχρεωμένους καταναλωτές

Δικαστική υποστήριξη σε υπερχρεωμένους καταναλωτές για την εφαρμογή του Ν3869/2010 θα παρέχει Σύμπραξη Ενώσεων Καταναλωτών. Η δικαστική συνδρομή αφορά στην υποστήριξη των υπερχρεωμένων καταναλωτών, μετά την λήξη της εξωδικαστικής προσπάθειας μέχρι την κατάθεση αίτησης (δικογράφου) στο Ειρηνοδικείο.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση που υπογράφει ο  γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ Γ. Γιαννούσης «ο νόμος 3869/2010 αποτελεί σήμερα το μοναδικό νομικό εργαλείο στη διάθεση του υπερχρεωμένου καταναλωτή που αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις οφειλές του, προκειμένου να ρυθμίσει τα χρέη του και να προστατεύσει την κύρια κατοικία του».