Διοισοφάγεια υπερηχογραφήματα πλέον στο Νοσοκ. Φιλιατών

nosfi

nosfiΣτο καρδιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου μας υπάρχει η δυνατότητα να εκτελούνται διοισοφάγεια υπερηχογραφήματα.Ο προγραμματισμός των περιστατικών για την εξέταση θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον αρμόδιο καρδιολόγο.

Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς είναι ένας υπέρηχος καρδιάς, ο οποίος γίνεται μέσα από τον οισοφάγο με ειδικό εργαλείο. Η μέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα στον γιατρό να δει την καρδιά από την πίσω μεριά και να εντοπίσει βλάβες, που δεν είναι ορατές από το στήθος με τον απλό υπέρηχο (TRIPLEX) καρδιάς.

Υπάρχουν περιπτώσεις που το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα πρέπει να γίνεται απαραίτητα. Στις περιπτώσεις αυτές μιλάμε για απόλυτες ενδείξεις, που είναι:

 • Η αποκάλυψη της αιτίας  της οξείας ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας και εκτίμησης της βαρύτητας της κατάστασης.
 • Σε υποψία αποστήματος και η αποκάλυψη της θέσης του στη καρδιά.
 • Σε πιθανή δυσλειτουργία προσθετικής μιτροειδούς ή τριγλώχινας βαλβίδας.
 • Σε υποψία εμβόλων καρδιολογικής αιτιολογίας, όπως ύπαρξη θρόμβων μέσα στη καρδιά, προπίπτουσα αρτηριοσκληρωτική πλάκα στον αυλό της αορτής, χαλαρό ανευρυσματικό μεσοκολπικό διάφραγμα, μεσοκολπικό έλλειμμα ή ανοικτό ωοειδές τρήμα.
 • Σε πιθανό αυτόματο διαχωρισμό ή τραυματική ρήξη της αορτής.
 • Σε περίπτωση καρδιακών όγκων.
 • Σε διεγχειρητική παρακολούθηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας.
 • Στις περιπτώσεις που η πρωτοβουλία διενέργειας του διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος είναι στην κρίση του γιατρού, μιλάμε για τις σχετικές ενδείξεις και είναι:
 • Ο καθορισμός της βλάβης και του βαθμού της σοβαρότητάς μιας φυσικής βαλβίδας. Εκτίμηση της κινητικότητας και της ασβέστωσης των γλωχινών
 • Σε υπόνοια πρόσθιας παραβαλβιδικής διαφυγής πρόσθετης αορτικής βαλβίδας.
 • Σε αποκάλυψη πρώιμης εκβλάστησης.
 • Σε μελέτη ορισμένων συγγενών κληρονομικών καρδιοπαθειών
 • Σε διαφοροδιάγνωση μετά από λιποθυμία λόγω  κάκωσης  του θώρακα.
 • Σε κακή λήψη του υπερηχογραφήματος από το στήθος λόγω πάχους.
 • Σε πιθανή πνευμονική εμβολή
 • Σε ύπαρξη παρακαρδιακών βλαβών
 • Σε εκτίμηση κινδύνου για εμβολή θρόμβου πριν από ηλεκτρική ή φαρμακευτική ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής.

Πότε δεν πρέπει να γίνεται το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα; Υπάρχουν οι απόλυτες αντενδείξεις:

 • Πρόσφατη λήψη τροφής (εντός 4 ωρών)
 • Σημαντική απόφραξη του οισοφάγου.
 • Εκκόλπωμα του οισοφάγου.
 • Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση του οισοφάγου.
 • Μη διευκρινισμένη δυσφαγία, αιμορραγία του πεπτικού και ρήξη κοίλου σπλάχνου.

Και σχετικές αντενδείξεις, όπου αποφασίζει ο γιατρός:

 • Προηγηθείσα ακτινοβολία στο μεσοθωράκιο.
 • Σκληρόδερμα.
 • Οισοφαγίτιδα.
 • Μη αιμορραγούντες κιρσοί οισοφάγου.
 • Κάκωση αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.
 • Σοβαρή αναπνευστική ή καρδιακή ανεπάρκεια.