Διπλή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη

Την ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αποφασίζει την προσεχή Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο της Πόλης.
Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Σήμερα αριθμεί 155 Καλλικρατικούς Δήμους – Μέλη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας και διοικείται από 11μελές Δ.Σ.

Την ίδια ημέρα, σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, έρχεται προς ψήφιση ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2017.

Αναλυτικά οι προσκλήσεις του δημοτικού συμβουλίου:
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2017. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

Επίσης καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση διαδικασίας ανάρτησης του σχεδίου επέκτασης της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Χωροθέτηση θέσεων για την υλοποίηση της δράσης “Πράσινο σημείο” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος», Άξονας 4 «Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας» και τίτλο «Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας. -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 209/2015 απόφασης Δ.Σ. περί ψήφισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «ΔΙΑΥΛΟΣ». -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 210/2015 απόφασης Δ.Σ. περί ψήφισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «ΑΡΙΩΝ». -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Π.Ο.Υ. Έγκριση καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων και συντονιστικής επιτροπής. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Τροποποίηση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως προς την αύξηση του ωραρίου εργασίας στο ανώτατο όριο πλήρους απασχόλησης (παρ. 1 άρθρο 8 του Ν.4368/2016). -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 ΔΚΚ). -Εισηγητής: Δήμαρχος.