Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΡΩΤΗ:
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:
Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2016.
-Εισηγήτριες: 

α) Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

β) Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ:

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Συζήτηση – παρατηρήσεις – προτάσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας επί του προς αναθεώρηση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση έκτασης στη θέση «Νησάκι» της Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την κατασκευή νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Καθορισμός τελών διαφήμισης.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Καθορισμός τελών Κοινοχρήστων Χώρων.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. 2386/6-10-2015 αίτηση της Βασιλικής Γεωργιάδου χήρας Δημητρίου Ζάχου, κατοίκου Μορφατίου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην Ευρωπαϊκή Κίνηση Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών «Σύμφωνο Δημάρχων» (Covenant of Mayors).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην Ευρωπαϊκή Κίνηση «Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Ασφάλεια των Πόλεων» (“E.F.U.S. – European Forum for Urban Security”).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Μη Κερδοσκοπικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων «Ενεργειακές Πόλεις» (“Energy Cities”).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην Ευρωπαϊκή Κίνηση «Ένωση Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών για τον Πολιτισμό” (“Les Rencontres”).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην Ευρωπαϊκή Κίνηση «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο» (“European Social Network”).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην Ευρωπαϊκή Κίνηση «Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Πόλεων και των Περιφερειών για την ένταξη των Ρομά».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην Ευρωπαϊκή Κίνηση «Ευρωμεσογειακό Δίκτυο» (“Euromed Cities Network”).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην Ευρωπαϊκή Κίνηση «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών για την Κοινωνική Οικονομία» (“REVES”).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.