Δωρεάν ακτινίδια για τους πολυτέκνους της Παραμυθιάς

Ακτινίδια θα μοιράσει ο σύνδεσμος πολυτέκνων Παραμυθιάς στο ΚΕΓΕ την Παρασκευή 12/12/14 από ώρα 10:00  και απο το Σάββατο 13/12/14 μέχρι και την 17/12/14. Τα ακτινίδια παρέχονται δωρεάν.

Παραθέτουμε την ανακοίνωση του συνδέσμου

Παρακαλούνται οι πολύτεκνοι του συνδέσμου πολυτέκνων Παραμυθιάς να προσέλθουν στο ΚΕΓΕ Παραμυθιάς, την Παρασκευή 12/12/14 από ώρα 10:00  και απο το Σάββατο 13/12/14 μέχρι και την 17/12/14, ωστε να παραλάβουν τα ακτινίδια που τους αναλογούν.

Παραμυθιά 9-12/2014

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Τσουμέτης
Ο Γραμματέας Λιακος Δημήτριος