Δύο Θεσπρωτοί αξιωματικοί της Αστυνομίας προήχθησαν στον βαθμό του Ταξίαρχου

Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη και των Αντιστρατήγων του Σώματος Σπυρίδωνα Παπασπύρου και Κωνσταντίνου Τσουβάλα. 
Δύο Θεσπρωτοί αξιωματικοί της Αστυνομίας κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού.

Πρόκειται για τον κ. Βασίλη Τσίγκο που υπηρετεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και τον κ. Σπύρο Μαρτίνη που υπηρετεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας.

Ευχόμαστε και στους δύο καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο τους.