Δύο χιλιάδες θέσεις απασχόλησης στο Δημόσιο από τον Σεπτέμβριο στην Ήπειρο

Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» για την απασχόληση 50.000 ανέργων υλοποιεί μέσα στον Σεπτέμβριο το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με δικαιούχους Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις και άλλους Φορείς του Δημοσίου.

Το Πρόγραμμα, ύψους 200 εκ. €, θα έχει διάρκεια 5 μηνών, ενώ ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι, οι οποίοι ανήκουν στιςακόλουθες κατηγορίες:
– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών όπου δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος.
– Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, νέοι ηλικίας 18 – 29 ετών.
– Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
– Άνεργοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
Οι ειδικότητες
Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν, τόσο από την Πανεπιστημιακή και την Τεχνολογική, όσο και από τη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Μεταξύ των ειδικοτήτων που θα καλυφθούν είναι: Διοικητικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, προσωπικό γενικών καθηκόντων, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, βρεφοκόμοι, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, προσωπικό βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, τραπεζοκόμοι, συνοδοί και οδηγοί σχολικών λεωφορείων.
Η κατανομή 
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 3.500
Θεσσαλία: 4.000
Ήπειρος: 2.000
Ιόνια Νησιά: 975
Δυτική Ελλάδα: 3.900
Πελοπόννησος: 2.500
Βόρειο Αιγαίο: 900
Κρήτη: 2.750
Κεντρική Μακεδονία: 10.000
Δυτική Μακεδονία: 1.200
Αττική: 15.000
Νότιο Αιγαίο: 1.275
Στερεά Ελλάδα: 2.000.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΘΝΟΣ