Εγκρίθηκαν τα προγράμματα δασοπονίας

bastaΤην έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης της Δασοπονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για το οικονομικό έτος 2012, υπέγραψε η Γενική Γραμματέας, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα.

Το πρόγραμμα συνολικού ύψους 13.240.950,00 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον Ειδικό Φορέα Δασών – Πράσινο Ταμείο, συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα προγράμματα που υπέβαλαν οι διευθύνσεις δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορά μελέτες, έργα, εργασίες και δραστηριότητες στους τομείς:

Ø των δασικών κτιρίων,

Ø της διαχείρισης δημόσιων δασών διενέργειας αναδασώσεων, ανόρθωσης υποβαθμισμένων δασών, δασικών φυτωρίων και σποροσυλλογής,

Ø της αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων,

Ø της αντιδιαβρωτικής και αντιχειμαρρικής προστασίας των δασικών εδαφών,

Ø της διάνοιξης, βελτίωσης και συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου,

Ø της βελτίωσης ορεινών βοσκοτόπων,

Ø της ίδρυσης χώρων δασικής αναψυχής και εξωραϊσμού δασικών τοπίων,

Ø της προστασίας και ανάδειξης εθνικών δρυμών, αισθητικών δασών και μνημείων της φύσης,

Ø της ίδρυσης και λειτουργίας εκτροφείων και καταφυγίων άγριας ζωής και ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών,

Ø της διοργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων και έκδοσης εντύπων,

Ø της κατάρτισης δασικών χαρτών και δασολογίου και

Ø της υποστήριξης του αντικειμένου της δασοπροστασίας.

Η κατανομή της χρηματοδότησης για τη δημόσια δασοπονία κατά περιφερειακή Ενότητα στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, αναλυτικά περιλαμβάνει τα εξής ποσά:

· Π.Ε. Άρτας: 5.775.000,00 ευρώ

· Π.Ε. Ιωαννίνων: 4.611.650,00 ευρώ

· Π.Ε. Πρέβεζας: 189.300,00 ευρώ

· Π.Ε. Θεσπρωτίας: 140.000,00 ευρώ

· Π.Ε. Καστοριάς: 1.968.000,00 ευρώ

· Π.Ε. Γρεβενών: 360.000,00 ευρώ

· Π.Ε. Κοζάνης: 147.000,00 ευρώ

· Π.Ε. Φλώρινας: 50.000,00 ευρώ

Επίσης, με άλλη απόφαση που υπέγραψε η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Δασοπονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για το οικονομικό έτος 2012, συνολικού ύψους 20.487.362,73 ευρώ.

Το πρόγραμμα που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα προγράμματα που υπέβαλαν οι διευθύνσεις δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων θα χρηματοδοτηθεί από οποιαδήποτε πηγή και αφορά μελέτες, έργα, εργασίες και δραστηριότητες στους ως άνω προαναφερόμενους τομείς.

Η κατανομή της χρηματοδότησης για τη δημόσια δασοπονία ανέρχεται στο ποσό των 17.952.370,00 ευρώ και αναλυτικά κατά περιφερειακή Ενότητα στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, περιλαμβάνει τα εξής ποσά:

Π.Ε. Άρτας: 5.775.000,00 ευρώΠ.Ε. Πρέβεζας: 189.300,00 ευρώΠ.Ε. Θεσπρωτίας: 140.000,00 ευρώΠ.Ε. Γρεβενών: 7.769.620,00 ευρώΠ.Ε. Καστοριάς: 3.472.000,00 ευρώΠ.Ε. Φλώρινας: 440.000,00 ευρώΠ.Ε. Κοζάνης: 166.450,00 ευρώ

Αντίστοιχα, η κατανομή της χρηματοδότησης για τη μη δημόσια δασοπονία ανέρχεται στο ποσό των 2.534.992,73 ευρώ και αναλυτικά κατά περιφερειακή Ενότητα στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, περιλαμβάνει τα εξής ποσά:

Π.Ε. Καστοριάς: 1.298.500,00 ευρώΠ.Ε. Κοζάνης: 1.236.492,73 ευρώ