Ειδικές συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων την Κυριακή

Ειδικές συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων σε όλη τη χώρα, και στους τρεις Δήμους της Θεσπρωτίας, θα πραγματοποιηθούν την προσεχή Κυριακή. 
Τα Δημοτικά Συμβούλια συμπληρώνουν δυόμισι χρόνια λειτουργίας από την ανάληψη των καθηκόντων τους και όπως ορίζει ο Καλλικράτης, θα πρέπει να γίνει εκ νέου εκλογή οργάνων.
Τα Δημοτικά Συμβούλια θα συνεδριάσουν προκειμένου να προχωρήσουν στην εκλογή των Προεδρείων τους.
Στην ίδια συνεδρίαση θα γίνει η εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής όπως και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.