Ειδικό συνεργάτη αναζητά το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Ενημέρωση για την Προκήρυξη θέσης Ειδικού Συνεργάτη για 20 μήνες (ημιαπασχόληση) στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι έχει προκηρύξει Διαγωνισμό για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού  επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 20 μηνών μερικής απασχόλησης.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ισόγειο του κτιρίου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας (Κυρά Βασιλικής 13), και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.e-thesprotias.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας από τις 08:30 έως και τις 14:30, και έως την Παρασκευή 23.11.2012 και ώρα 12:00 π.μ.

 

Εκ της Διοικήσεως

Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας