Εκβιάζει και πάλι η ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ για τη Γωνιά

gonia

goniaΣτην… προσφιλή της τακτική του εκβιασμού περί απένταξης του έργου του Λιμένα της Ηγουμενίτσας, καταφεύγει η ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ σε επιστολή της, με ημερομηνία 20/06 με την οποία απαντάει σε έγγραφο του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας για την πορεία των έργων της Γ1 φάσης του Λιμανιού.

Τι λεει στο έγγραφό της; Ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η τρανσέρα στη Γωνιά γιατί πουθενά αλλού δεν υπάρχει η κατάλληλη ποιότητα υλικών εκσκαφής για να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή των απαιτούμενων, για την κατασκευή του λιμανιοού, σκυροδεμάτων…

Συγκεκριμένα η ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ σε μακροσκελή έγγραφό της και αφού αναφέρεται στο ιστορικό της Β’ φάσης των έργων, στις καθυστερήσης λόγω έλλειψης ρευστότητας που αυτά παρουσιάζουν και στο γεγονός ότι η εργολαβία της Β’ φάσης βρίσκεται υπό υποκατάσταση από τον ανάδοχο της Γ’ φάσης, αναφέρεται και στο πρόβλημα της Γωνιάς και σημειώνει:

“Η περιβαλλοντική αδειοδότηση προβλέπει ρητά ότι τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών να χρησιμοποιηθούν ως αδρανή για την κατασκευή του έργου…

Για τις ανάγκες της Γ1 φάσης έχει καθορισθεί επίσης και το λατομείο των Μύλων, ως πηγή εύρεσης υλικών η ποιότητα των οποίων όμως είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τη χρησιμοποίησή τους ως υλικού παρασκευής σκυροδεμάτων…

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δημοτικής Αρχής, η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία σε υποδειχθήσα εναλλακτική θέση, η οποία όμως κρίνεται ως ακατάλληλη  δεδομένου ότι αφενός βρίκσεται εκτός της εργολαβίας, αφετέρου δε τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά τα δυντικά παραγόμενα υλικά κρίνονται ως ανεπαρκή και ακατάλληλα για τις ανάγκες του έργου…”

Βέβαια, ο εκβιασμός αυτή τη φορά γίνεται λίγο πιο κομψός… ¨Ολα τα παραπάνω επιφέρουν καθυστερήσεις και υπάρχει κίνδυνος το έργο να μην ολοκληρωθεί έως την 31/12/2015, οπότε και λήγει η προγραμματική περίοδος και άρα οι υπόλοιπες εργασίες να πρέπει να πληρωθούν αποκλειστικά από Εθνικούς πόρους…