Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη σωτηρία του Καλαμά

kat kalamas

Την διακήρυξή της, που έχει ως κεντρικό άξονα, τη σωτηρία του Καλαμά, διένειμε από το πρωί της Δευτέρας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου η κίνηση “Καθαρός Καλαμάς”, η οποία ταυτόχρονα θα προχωρήσει και στη διαδικτυακή συλλογή υπογραφών.

Οι εστίες ρύπανσης του ποταμού είναι γνωστές και καταγεγραμμένες, όμως τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, είναι ελάχιστα.

Αυτή την πραγματικότητα επιχειρεί να αναστρέψει ο “Καθαρός Καλαμάς” επιχειρώντας τη μέγιστη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Μεταξύ των άλλων ζητά την επιστημονική και συστηματική καταγραφή των πηγών ρύπανσης, αυστηρούς ελέγχους των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού, αποφάσεις και λύσεις που θα διασφαλίζουν τη συνέχιση της ζωής στον ποταμό και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγών στα αρμόδια εθνικά και διεθνή όργανα.