Ελληνο-Γερμανική συνάντηση στη Παραμυθιά με θέμα : Μνήμη Πολιτισμού και συνεργασία νεολαίας

Από 15.09.2012 εως 17.09.2012 θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της Ελληνο-Γερµανικήςσυνάντησης στην στην Παραµυθιά Ηπείρου, µε θέµα:  Μνήµηπολιτισµού και συνεργασία νεολαίας.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τον δήµο Σουλίου σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Friedrich-Ebert,το γραφείο της Ελληνο-Γερµανικής συνεργασίας ( DGV στην Θεσσαλονίκη) , και το Γερµανικό Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση είναι καθοριστική για το ζεύγος Bachsteffelκαι Löser, που ζει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην Παραµυθιά και εκτελεί στην Ήπειροπολλά σηµαντικά έργα στον τοµέα της νεολαίας.Το συνέδριο θα ασχοληθεί µε την ιστορική κληρονοµιά και τον φυσικό πλούτο της περιοχής.Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάπτηξη συγκεκριµένων σχεδίων από νέους πολίτες της περιοχής,η οποία θα συνδέσει την ιστορική κληρονοµιά και τις τουριστικές εγκαταστάσεις, µε προοπτικήανάπτυξης.Θέµατα του συνεδρίου είναι:

Η σύγχρονη µετάβαση ιστορικής παρακαταθήκης από νέους για νέους, η Αειφόρος Τουριστική Εκπαίδευση και η ανταλλαγή νέων ως εξέλιξη για την περιοχή

Πληροφορίες µπορείτε να ανακτήσετε στην ιστοσελίδα, http://www.grde.eu. Άτοµα ή οργανισµοί, οι οποίοι επιθυµούν να παραστούν στη συνεδρίαση, οφείλουν να επικοινωνήσουν µε:

(E-Mail: http://www.dimossouliou.gov.grinfo@paramythia.grd.mamouris@arcor.deΤηλ.:  +30 2666360124),

το Ζεύγος Bachsteffel-Löser (E-Mail: kaskarvu@otenet.grkaskarvu@otenet.gr,Tηl.  +30 26660 51700),

το Ίδρυµα Friedrich-Ebert (E-Mail: nicole.katsiouli@fes.dechristos@fes-athens.org)

το γραφείο της Ελληνο-Γερµανικής συνεργασίας (DGV-Büro)(E-Mail: Maria.Vassiliadu@grde.eulasaridis@grde.euΤηλ:  +30 2310 692115). Για περαιτέρω πληροφορίες: http://www.grde.eu/gr