Ελπίδα για την αγορά, ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων

Με την προκήρυξη του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ ανοίγει τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου ο κύκλος των δράσεων που έχει προγραμματίσει το υπουργείο Ανάπτυξης για το 2013 με στόχο να ανασχεθεί η πορεία της ύφεσης και να τονωθεί η ρευστότητα στην αγορά.

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται: α) από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού και β) από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες.

Πρόκειται για πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικά εργαλεία που στο σύνολό τους φιλοδοξούν να διοχετεύσουν στην αγορά περί τα 6 δισ. ευρώ, είναι κατανοητό όμως ότι η επιτυχία τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από «εξωγενείς» παράγοντες όπως είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η «επιστροφή» των καταθέσεων (αφού τα περισσότερα από αυτά προϋποθέτουν τραπεζική συμμετοχή).

Σε κάθε περίπτωση, την αρχή κάνει, όπως προαναφέραμε, ο Νέος Κύκλος Ενισχύσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Η υποβολή επενδυτικών προτάσεων ξεκινά αυτή τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου και πρόκειται να διατεθούν 456 εκατ. ευρώ για υφιστάμενες, νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και την αλιεία εξαιρούνται, όμως υπάγονται κανονικά οι εταιρείες που μεταποιούν τα προϊόντα αυτών των δραστηριοτήτων.

Πιο αναλυτικά, ενισχύονται:

-Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Πρέπει να έχουν κλείσει πλήρως τουλάχιστον δύο διαχειριστικές κρίσεις.

-Νέες επιχειρήσεις: Μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης πρέπει να έχουν δύο πλήρεις διαχειριστκές χρήσεις.

-Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή της επενδυτικής πρότασής τους.

Προϋπολογισμός προτάσεων-χρηματοδότηση

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται: α) από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού, β) από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών.

Το 70% – 85 % των κονδυλίων που θα διατεθούν θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15 – 30 % νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40 και 60 %.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Η υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει στις 14 Ιανουαρίου και η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για δύο μήνες μέχρι και τον Μάρτιο, ενώ άλλο τόσο θα διαρκέσει η περίοδος αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων Ο χρόνος υλοποίησης θα είναι 18 μήνες για την Μεταποίηση και τον Τουρισμό, και 12 μήνες για το Εμπόριο και την Παροχή Υπηρεσιών. Υπάρχει δυνατότητα δίμηνης παράτασης ύστερα από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων- συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.

Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων.

Οι άλλες δράσεις που σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης

Από τις υπόλοιπες δράσεις που παρουσίασε την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου, ο Κωστής Χατζηδάκης, παρουσία του πρωθυπουργού, αξίζει να αναφερθούν:

-Η υλοποίηση της συμφωνίας με την ΕΤΕπ και η συμβασιοποίηση ακόμη 400 εκατ. ευρώ από τα 1,44 δισ. ευρώ που προβλέπονται.

-Η ενεργοποίηση του προγράμματος παροχής εγγυήσεων διευκόλυνσης εισαγωγών και εξαγωγών.

-Η εκκίνηση από το ΕΤΕΑΝ, εντός του τρέχοντος μηνός, του προγράμματος χαμηλότοκων δανείων για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης ύψους 680 εκατ. ευρώ, με επιδότηση επιτοκίου 50%.

– Η διοίκηση του ΕΤΕΑΝ πρόκειται, επίσης, να ανακοινώσει σύντομα νέες πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση του Ενάλιου Ταμείου (για επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιεργειών) το οποίο έχει «βαλτώσει».

-Η απλοποίηση του Εξοικονομώ κατ’ Οίκον- σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ- ώστε να παρασχεθεί επιπλέον ρευστότητα ύψους 450 εκατ. ευρώ.

Εξυπακούεται, βεβαίως, ότι η αγορά περιμένει την οριστικοποίηση του νέου Επενδυτικού Νόμου που-θεωρητικά τουλάχιστον-αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο.