Εμπορικός Σύλλογος: Ανάρτηση πινακίδων… και για κλοπή!!!

Από τις 15/01, οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, υποχρεούνται στην ανάρτηση πινακίδας δίπλα από το Ταμείο συναλλαγής και  σε εμφανές σημείο, στην οποία θα αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η παρακάτω ένδειξη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής:

«Ο Καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη – Τιμολόγιο)»

«Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (Receipt- Invoice)

Επίσης για τα καταστήματα εστίασης θα πρέπει η παραπάνω ένδειξη να αναγραφεί και στην πρώτη ή τελευταία σελίδα όλων των τιμοκαταλόγων της επιχείρησης.

Από σήμερα, 15/1, ο εμπορικός σύλλογος Ηγουμενίτσας θα διανείμει στα καταστήματα την πινακίδα της νέας αγορανομικής διάταξης 4/2012, την οποία οι έμποροι θα πρέπει να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο για την αποφυγή της επιβολής διοικητικού προστίμου 1000,00€. 

Ο Εμπορικός σύλλογος στην ίδια (!!!) πινακίδα ενημερώνει τους καταναλωτές ότι… 

ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ

EXITING THE SHOP WITHOUT PAYING FOR THE MERCHANDISE YOU CARRY MAY LEAD TO CHARGES FOR SHOPLIFTING”. 

Για την υποχρέωση του εμπόρου να εκδίδει αποδείξεις και τα αδικήματα που αυτός διαπράττει αν δεν το κάνει… υποθέτουμε ότι θα ενημερώνει με… άλλη πινακίδα!