Εμπορικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας: Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τις θερινές εκπτώσεις

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας επισημαίνει τις ακόλουθες οδηγίες στους καταναλωτές:

1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που αυτά τα προϊόντα εκτίθενται. Η αναγραφή ποσοστού δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης να αναγράψει ποσοστό. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται με απόλυτη ακρίβεια με την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

2. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα που λόγω τέλους εποχής και αλλαγής σεζόν εκποιούνται σε χαμηλότερες τιμές. Σε περίπτωση που πωλούνται ελαττωματικά προϊόντα, οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν με ανάλογη σήμανση τον καταναλωτή, ότι πρόκειται για τέτοιο προϊόν και μόνο σε αυτή την περίπτωση υπάρχει δικαίωμα άρνησης αλλαγής αυτού του είδους. Αλλαγές και επιστροφές προϊόντων γίνονται όπως συνήθως, καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους και ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση. Σε περίπτωση άρνησης αλλαγών κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση σε εμφανές σημείο του καταστήματος, που να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

3. Οι καταναλωτές, πριν τις εκπτώσεις, πρέπει να κάνουν έρευνα αγοράς στις βιτρίνες για έλεγχο τιμών, ώστε να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή τιμή που προκύπτει μετά την έκπτωση και να ξεχωρίσουν τα καταστήματα που θα πρέπει να εμπιστευτούν. Συνιστούμε στους καταναλωτές να μην παρασύρονται από ευφάνταστες δελεαστικές διαφημίσεις και να μην ενδίδουν στη μάχη τον μεγάλων ποσοστών εκπτώσεων από εταιρείες που «προσφέρουν» μεγάλες εκπτώσεις όλο το χρόνο. Συνήθως, σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκουμε «φουσκωμένες»  τιμές, όπως και απόκρυψη ελαττωματικών και β΄ διαλογής προϊόντων.

4. Οι καταναλωτές πρέπει κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων να καλύψουν πρώτα τις ανάγκες τους, επιλέγοντας για τις αγορές τους πρώτα τα καταστήματα της περιοχής τους, που έχουν αποδείξει επί μακρών την αξιοπιστία τους και έχουν αναπτυχθεί μεταξύ εμπόρων και πελατών σχέσεις σεβασμού, φιλίας και εμπιστοσύνης.

5. Καλούμε τους καταναλωτές να εμπιστεύονται τα οργανωμένα εμπορικά καταστήματα και όχι το κάθε μορφής παρεμπόριο, που παρέχει κακής ποιότητας εμπορεύματα, χωρίς καμία διασφάλιση, εγγύηση και φυσικά χωρίς αποδείξεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Συνάδελφοι

Αν και σας είναι γνωστό, σας υπενθυμίζουμε ότι για να κάνετε νόμιμες προσφορές πρέπει να τηρήσετε τα προβλεπόμενα που ορίζει ο νόμος.

Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και νέα τιμή των προϊόντων.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για προσφορά (π.χ. «20% προσφορά»).

Απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη.

Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ανακοινώνει στη διεύθυνση εμπορίου της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο, τις προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν από την έναρξη τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς. Μπορείτε να ζητάτε από τον Εμπορικό Σύλλογο το αντίστοιχο έντυπο ανακοίνωσης προσφορών.

Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό μείωσης των τιμών των προσφερόμενων προϊόντων ή ως προς την ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση ή αν παραβιάζονται οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, επιβάλλεται, σε βάρος των υπευθύνων, πρόστιμο πεντακοσίων (500) μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Επειδή υπάρχουν πολλά παράπονα από συναδέλφους που τηρούν τα νόμιμα ή δεν κάνουν προσφορές, παρακαλούμε να είστε πολύ προσεκτικοί στην τήρηση των προβλεπόμενων, ώστε να υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Ειδικά, μετά το τέλος των θερινών εκπτώσεων.

Όσον αφορά στις θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν από τις 15 Ιουλίου ως τις 31 Αυγούστου.

Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά (τα προϊόντα) εκτίθενται.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική. Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «20% έκπτωση»).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη.  Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται με την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.  Τα πρόστιμα είναι βαρύτατα και δεν επιτρέπεται να καταβληθεί ένα τέτοιο πρόστιμο λόγω λάθους.  Επειδή δε, πρόκειται για διοικητικό πρόστιμο, πρώτα εισπράττεται και κατόπιν αμφισβητείται στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Την 1η Σεπτεμβρίου πρέπει όλες οι αναγγελίες των θερινών εκπτώσεων να απομακρυνθούν από τις βιτρίνες, γιατί θα πρόκειται για παράνομες εκπτώσεις.