ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας ενημερώνει τα μέλη του για το τι ισχύει από φέτος στην επιμελητηριακή συνδρομή (υπηρεσίες ΓΕΜΗ), παρότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητά του, σε περίπτωση που κάποιοι συνάδελφοι δεν διάβασαν τις αρκετές ανακοινώσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να εγγραφούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Ταυτόχρονα, θεσπίστηκε ενιαία, ανταποδοτική συνδρομή των μελών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας και προσδιορίστηκαν, με υπουργικές αποφάσεις, τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη ανά παρεχόμενη υπηρεσία.

Ειδικότερα, τα κόστη για τα ανωτέρω έχουν ως εξής:

1) Ετήσιο Τέλος Ανταποδοτικότητας – Συνδρομή στο Επιμελητήριο:

-Ατομικές επιχειρήσεις θα καταβάλουν 20 ευρώ.

-Ανώνυμες εταιρείες θα καταβάλουν 100 ευρώ.

-Ε.Π.Ε., ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης θα καταβάλουν 70 ευρώ.

-Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, αστικές εταιρείες και κοινοπραξίες θα καταβάλουν 50 ευρώ.

2) Ετήσιο Τέλος Τήρησης Μερίδας στο ΓΕΜΗ:

-Ατομικές επιχειρήσεις θα καταβάλουν 30 ευρώ.

-Ανώνυμες εταιρείες θα καταβάλουν 320 ευρώ.

-Ε.Π.Ε., ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης θα καταβάλουν 150 ευρώ.

-Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, αστικές εταιρείες και κοινοπραξίες θα καταβάλουν 80 ευρώ.

3) Τέλος Καταχωρήσεων στο ΓΕΜΗ:

-10 ευρώ έκαστη ανάρτηση στο ΓΕΜΗ (π.χ. αποδεικτικό φορολογικής δήλωσης, μεταβολή της Δ.Ο.Υ. για αλλαγή έδρας ή αντικειμένου, τροποποίηση καταστατικού κλπ).

4) Ενιαίο Ειδικό Τέλος (για λήψη αντιγράφων, πιστοποιητικών κλπ) από 5 ως 10 ευρώ, ανάλογα με το πιστοποιητικό.

Όλες οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών, υποχρεούνται να καταχωρήσουν με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΓΕΜΗ, το αποδεικτικό υποβολής φορολογικής δήλωσης με ταυτόχρονη την καταβολή των προαναφερόμενων τελών (αν δεν έχουν ήδη καταβάλλει το ετήσιο τέλος ΓΕΜΗ).

Οι υπηρεσίες του ΓΕΜΗ παρέχονται ηλεκτρονικά. Παρόλα αυτά, το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, έχοντας σαφή εικόνα της δύσκολης κατάστασης που βρίσκεται η τοπική επιχειρηματική κοινότητα, όσο και της έντασης και των απαιτήσεων με τις οποίες έχει επιφορτισθεί ο κλάδος των Λογιστών, ενημερώνει τα μέλη του ότι, έως 30/10/2015, θα διαθέτει τις υπηρεσίες του φορέα, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση (πέραν των ετήσιων συνδρομών προς το Επιμελητήριο), αποκλειστικά για την υποβολή των αιτήσεων Ανάρτησης Αποδεικτικών Υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων των ατομικών επιχειρήσεων και ΟΕ και ΕΕ.

Δικαίωμα χρήσης αυτής της υπηρεσίας θα έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οφειλές τους προς το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσκομίζουν, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους (προετοιμασμένη αίτηση στο Επιμελητήριο) για Ατομικές Επιχειρήσεις, το Αποδεικτικό που εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του Ε1 της φορολογικής τους δήλωσης, και για τις ΟΕ-ΕΕ την πρώτη σελίδα του εντύπου Ν καθώς επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν την ημερομηνία υποβολής της δήλωσής τους όπως επίσης και το πρωτόκολλο παραλαβής αυτής.

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να αξιοποιήσουν την παραπάνω υπηρεσία, τους προτρέπουμε, για την δική τους εξυπηρέτηση και διευκόλυνση, να επικοινωνούν εκ των προτέρων με το μητρώο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας (τηλ. 26650-29480 έως και 8) για να διερευνούν το ύψος των οφειλών τους κι αν απαιτείται η προσκόμιση ή αναζήτηση κάποιων επιπλέον δικαιολογητικών για τον υπολογισμό των οφειλόμενων συνδρομών τους.

Εκτός των παραπάνω, το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΓΕΜΗ, καθώς η υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν θα μπορεί να εξυπηρετεί αιτήματα που δεν θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Σημείωση: για όσους είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, οδηγίες τόσο για την εγγραφή σας όσο και την υποβολή των αιτημάτων σας, παρέχονται στην ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr/ σε έντυπη μορφή αλλά και σε βίντεο.