ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

sxoleio

sxoleioΜε πρωτοβουλία της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας και σε συνεργασία με τις  Υπηρεσίες  Πρόνοιας  της  Περιεφερειακής Ενότητας, των Δήμων  Ηγουμενίτσας, Φιλιατών, και Σουλίου, την Ιερά Μητρόπολη  Παραμυθίας Γηρομερίου και Πάργης, τον Πρόεδρο του Συλλόγου  Φροντιστών Β’ βάθμιας  Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και την Πρόεδρο  του Συλλόγου  Κέντρων  Ξένων γλωσσών ανακοινώνεται ότι ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για το σχολικό έτος 2012-2013.

Δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν φροντιστηριακής εκπαίδευσης θα είναι μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία  του Νομού  και δεν παρακολουθούν  μαθήματα σε Φροντιστήρια  και Κέντρα ξένων γλωσσών.

Η  επιλογή  θα γίνει  από επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό με οικονομικά  και  κοινωνικά κριτήρια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα  δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν  οι δικαιούχοι  είναι  τα παρακάτω:

  1. Επικυρωμένη  φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, γονέα ή κηδεμόνα.
  2. Βεβαίωση  φοίτησης  από το σχολείο  που φοιτά ο μαθητής.
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  4. Επικυρωμένη φωτοτυπία εκκαθαριστικού  σημειώματος 2012, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη  από την Δ.Ο.Υ  ή εκτύπωση μέσω ΤΑΧΙS , ETAK  2008 ή  2009 και τελευταίο  Ε9, θεωρημένα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται  υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86, θεωρημένη  από την αρμόδια  ΔΟΥ  για το 2012.
  5. Επικυρωμένη  φωτοτυπία  γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό 67% και άνω (σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας)
  6. Επικυρωμένη  φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της τελευταίας θεώρησης του βιβλιαρίου  απορίας (αν υπάρχει).
  7. Βεβαίωση  χρόνου  ανεργίας γονέων από τον  Ο.Α.Ε.Δ (αν υπάρχει).
  8. Επικυρωμένη  φωτοτυπία ιδιωτικού συμφωνητικού  μίσθωσης  κατοικίας (αν υπάρχει).
  9. Επικυρωμένη φωτοτυπία δικαστικής απόφασης επιμέλειας  παιδιών (αν υπάρχει).
  10.  Υπεύθυνη  Δήλωση  (θα δίνεται  από το γραφείο παραλαβής των αιτήσεων).

      Τα  δικαιολογητικά  θα  κατατίθενται  από  28/9/2012 έως  και 08/10/2012 κατά τις ώρες 09.00 π.μ – 13.00 μ.μ στην υπηρεσία  Κοινωνικής Πρόνοιας  Δήμου  Ηγουμενίτσας που στεγάζεται  στο  κτίριο  της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Τηλέφωνα  επικοινωνίας   26653 60182 κα  Αλεξάνδρου.

                                                                                          Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη