Ενεργός Πολίτης: ενημερωτική εκδήλωση για το ΓΠΣ Ηγουμενίτσας

Η κίνηση “Ενεργός Πολίτης για το Δήμο Ηγουμενίτσας” στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη μελέτη: «Τροποποίηση- Διόρθωση σφαλμάτων Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ηγουμενίτσας»,

Διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση – συζήτηση στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 και ώρες 17.00 έως 20.00.

Σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Δημοτών για το ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) γιατί στόχος μας είναι να συμβάλλουμε, στα πλαίσια της διαβούλευσης για τη Β2 φάση της μελέτης, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης επιμένουμε σε πολλές από τις βασικές προτάσεις μας, που νομίζουμε ότι αντιμετωπίζουν κρίσιμα ζητήματα της πόλης και δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

Στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας και τις παρατηρήσεις μας επί της μελέτης (έγγραφο με αρ.πρωτ. 97/15-01-2015).

Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε αντιφάσεις, λάθη, παραλήψεις και άστοχες διατυπώσεις στη μελέτη που πρέπει, κατά την κρίση μας, να διορθωθούν.

Από τη μελέτη απουσιάζει το κεντρικό νήμα, ένα «όραμα», μια συνολική ιδέα-πρόταση για τη μελλοντική μορφή της πόλης. Αυτό θα απαιτούσε και θα προϋπέθετε τη συμμετοχή των δημοτών στη διαδικασία κατάρτισής του. Θα απαιτούσε δηλαδή, πολιτικές εστιασμένες στις ανάγκες των δημοτών και της πόλης, όπως οι ίδιοι οι κάτοικοι τις αντιλαμβάνονται, ώστε να τεθούν οι τελικές επιλογές με όρους συναπόφασης και συνευθύνης.

Η παραπάνω πρόταση δεν είναι ίσως «εύκολο» να εφαρμοστεί. Είναι όμως ακριβώς μια πρόταση, στο πλαίσιο ενός Γ.Π.Σ. που θέτει οραματικά στοιχεία και διαμορφώνει τάσεις αλλαγής και όχι διαχείρισης της οικιστικής πραγματικότητας.

Ποιες περιοχές αφορά:

1. την πόλη της Ηγουμενίτσας

2. Γραικοχώρι

3. Λαδοχώρι

4. Ν. Σελεύκεια

5. Άγιος Βλάσιος

6. Καστρί

7. Εθν. Αντίσταση

8. Μαυρούδι

Ποιους αφορά:

1. Ολους τους Συλλόγους και Φορείς

2. τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες

3. τους κατοίκους των άνω περιοχών

Πως μπορείτε να ενημερωθείτε:

Η μελέτη και οι χάρτες που τη συνοδεύουν βρίσκονται αναρτημένα στο blog μας.

Για την κίνηση «Ενεργός Πολίτης»

Δήμητρα Γούλα

email επικοινωνίας: energos.politis.dimou.igoum@gmail.com