Ενημερώνουν το ΔΣ Ηγουμενίτσας για το υδροηλεκτρικό που θέλουν να κάνουν στο Φιλιάτι!

kalamas

kalamasΕντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η ΤΕΡΝΑ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, επέλεξε να “ενημερώσει”, μετά το Δήμο Σουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας για το σχεδιαζόμενο Υδροηλεκτρικό έργο στον Καλαμά, το οποίο θα “πνίξει” κυριολεκτικά περιοχές του Δήμου Φιλιατών.

Όπως είναι γνωστό, οι φορείς και οι κάτοικοι των παρακαλάμιων Τοπικών Διαμερισμάτων έχουν ήδη ομόφωνα ταχθεί κατά της δημιουργίας του φράγματος ενώ ο Δήμος Φιλιατών, στον οποίο η εταιρεία αποφεύγει συστηματικά να παρουσιάσει την… επένδυση, έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά.

Πάντως σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, την Τετάρτη 24 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση στο Δήμο Ηγουμενίτσας από εκπρόσωπο της εταιρείας!

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 24 Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Ενημέρωση από εκπρόσωπο της ιδιωτικής εταιρίας «ΤΕΡΝΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για το σχεδιαζόμενο Υδροηλεκτρικό έργο στον ποταμό Καλαμά, στην περιοχή Δονάτου (Βίλλιας) – Αβαρίτσας.

ΘΕΜΑ 2ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α’ τρίμηνο 2013 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για το έτος 2013.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πράξη εφαρμογής οικισμού Συβότων» του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Συμπλήρωση της με αριθμ. 43/2012 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ανέγερσης οικοδομής στους δικαιούχους οικοπέδων της Τ.Κ. Παραποτάμου, σύμφωνα με το άρθρο 284 του Ν.3852/2010.

-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Δημοτικός Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση του Υποέργου 3 της πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηγουμενίτσας» με τίτλο «Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης – Υπηρεσίες συμβούλου για το πρόγραμμα Εξοικονομώ».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Αντικατάσταση Προέδρου και ορισμός νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Αντικατάσταση Προέδρου και ορισμός νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. «Δ.Ε.Υ.Α.Η.».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.