Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση της Όασης

OASH3Την απόφαση επιλογής της πράξης «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΟΑΣΗΣ» του Δήμου Ιωαννιτών στη θεματική προτεραιότητα «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική Ανάπτυξη και Αγροτική Αναγέννηση» του ΕΣΠΑ, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνης, μετά από εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

Η συνολική δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 2.040.000 ευρώ.