ΕΝ.Φ.Ι.Α μόνο στα δημοτικά ακίνητα που εκμισθώνονται

Στη συνάντηση διευκρινίστηκε, ότι ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα υπολογίζεται μόνον στα Δημοτικά κτίρια, που εκμισθώνονται και αποφέρουν έσοδα, ενώ αντίθετα σε κανένα Δημοτικό κτίριο που ιδιοχρησιμοποιείται (π.χ. Δημοτικά Καταστήματα, Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί κ.λπ.) δεν πρόκειται να υπολογίζεται ο συγκεκριμένος φόρος. 

Με τον Υφυπουργό Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνη, συναντήθηκε, σήμερα, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης. 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει προκύψει σε πολλούς Δήμους, οι οποίοι έχουν χρεωθεί σημαντικά ποσά από τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στο σύνολο των Δημοτικών κτιρίων. 

Στη συνάντηση διευκρινίστηκε, ότι ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα υπολογίζεται μόνον στα Δημοτικά κτίρια, που εκμισθώνονται και αποφέρουν έσοδα, ενώ αντίθετα σε κανένα Δημοτικό κτίριο που ιδιοχρησιμοποιείται (π.χ. Δημοτικά Καταστήματα, Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί κ.λπ.) δεν πρόκειται να υπολογίζεται ο συγκεκριμένος φόρος. 

Επίσης, διευκρινίστηκε, ότι δίνεται δυνατότητα στους Δήμους στους οποίους έχει λανθασμένα υπολογιστεί η καταβολή του συγκεκριμένου φόρου, να διορθώσουν ως τις 19 Δεκεμβρίου μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τα στοιχεία των ακινήτων τους, επισημαίνοντας, ότι ιδιοχρησιμοποιούνται, ώστε να ακυρωθεί η επιβολή του φόρου. 

Επίσης, δυνατότητα διόρθωσης γίνεται και με την υποβολή εντύπου, αλλά σε συνεννόηση με τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

Όσον αφορά τις Δημοτικές εκτάσεις, που είναι βοσκότοποι ή χέρσες – μη καλλιεργήσιμες, διευκρινίστηκε, ότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που επιβάλλεται είναι πολύ χαμηλός – 0,50 λεπτά το στρέμμα -ενώ για τις δασικές εκτάσεις στα 0,10 λεπτά το στρέμμα. 

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: 

«Συναντήθηκα με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη, για να του θέσω το πρόβλημα που έχει προκύψει σε πολλούς Δήμους της χώρας και αφορά την επιβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε όλα τα Δημοτικά ακίνητα. 

Στη συνάντηση διευκρινίστηκε, ότι δεν πρόκειται να επιβάλλεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε Δημοτικά ακίνητα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των Δήμων και των υπηρεσιών τους, ενώ έχει δοθεί παράταση, για να γίνουν διορθώσεις σε όσες περιπτώσεις Δημοτικών ακινήτων έχει υπολογιστεί και επιβληθεί λανθασμένα ο φόρος».

Στη συνάντηση παρευρέθησαν, επίσης, ο Γ.Γ. της ΚΕΔΕ, Γ. Μουράτογλου, ο συνεργάτης του Προέδρου της ΚΕΔΕ και αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αμαρουσίου, Σ. Σταθούλης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών.