Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει τα μέλη του που εμπλέκονται στην υλοποίηση των προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» με αντικείμενο αναλόγως των παρεμβάσεων που μπορούν να γίνουν από τους δικαιούχους, για την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκήρυξης του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει και τον οδηγό εφαρμογής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Η μεγάλη τομή που εισάγει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», είναι η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Συνεπώς η λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική.

Επίσης, οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου οι δικαιούχοι θα ελέγχουν αν τηρούν τα κριτήρια ένταξης. Με την απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης, διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς και μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία.

 

Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.

2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.

4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.

5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενεργεί για την διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για τα Τακτικά Μέλη του κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Στόχος της εκδήλωσης θα είναι η πληρέστερη πληροφόρηση και κατανόηση των απαιτήσεων του οδηγού του προγράμματος, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή υλοποίηση με την μέγιστη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων σε αυτό.