Επίσκεψη αντιπροσωπίας του ΣΥΡΙΖΑ στο εργοστάσιο της ΔΩΔΩΝΗΣ

Αντιπροσωπία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ με τη συμμέτοχη του βουλευτή Χρήστου Μαντά επισκέφτηκαν το εργοστάσιο της Δωδώνης και συναντήθηκαν με τους εργαζόμενους με εποχιακές συμβάσεις οι οποίοι εξέφρασαν την αντίδρασή τους στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού πρόσληψης εποχιακού προσωπικού.
Όπως δήλωσαν οι ίδιοι υπάρχουν ενστάσεις και καταγγελίες σχετικά με την διαδικασία πρόσληψης εποχιακών υπαλλήλων καθώς η πιστοποίηση των δικαιολογητικών προϋπηρεσίας είναι παράτυπη και αδιαφανής καθώς δεν προκύπτει από τεκμηριωμένα έγγραφα αλλά από ατομικές δηλώσεις οι οποίες δεν διασταυρώνονται.
Ζήτημα ακύρωσης της διαδικασίας και αιτία αντιπαραθέσεις μεταξύ των εργαζομένων αποτελεί επίσης και το γεγονός ότι τα ονόματα στον πίνακα κατάταξης των εργαζομένων αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι εποχιακοί εργαζόμενοι.Ο κύριος Μαντάς από την πλευρά του δήλωσε ότι η Δωδώνη είναι μια εταιρία που θα έπρεπε να απασχολεί μόνιμο προσωπικό και πως οι εποχιακές σχέσεις εργασίας και εν προκειμένω αλλά και γενικότερα αποτελούν κατάσταση ομηρίας των εργαζομένων που οδηγούν στην εργασιακή εξαθλίωση. Σημείωσε επίσης ότι πρέπει να διερευνηθούν όλες οι σχετικές καταγγελίες στη συγκεκριμένη διαδικασία που πιθανόν θέτουν ζήτημα ακύρωσης του διαγωνισμού. Τέλος υπογράμμισε πως η υπόθεση αυτή αντικατοπτρίζει την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Δωδώνη Α.Ε. και οδηγεί στην περεταίρω απαξίωσή της διευκολύνοντας και μεθοδεύοντας την πώλησή της σε ιδιώτες.