Επίσκεψη του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, στη Νορβηγία: Στόχος η αξιοποίηση Νορβηγικής Εμπειρίας για την εξόρυξη πετρελαίου στη λεκάνη του Ιονίου Πελάγους και της Κρήτης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διήμερη επίσκεψη (28-29.04.2011) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, στη Νορβηγία (Oslo και Stavanger).

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε:

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Πετρελαίου και Ενέργειας της Νορβηγίας κ. Per Rune Henriksen.

Σειρά επαφών και ενημερώσεων από ανώτατα στελέχη του νορβηγικού κρατικού μηχανισμού: Υπουργείο Πετρελαίων και Ενέργειας, Διεύθυνση Πετρελαίων (Norwegian Petroleum Directorate), Αρχή Ασφάλειας Περιβάλλοντος και Εργαζομένων στην πετρελαϊκή βιομηχανία (Petroleum Safety Authority).

Συναντήσεις με εταιρείες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (Statoil), καθώς και με εταιρείες διεξαγωγής σεισμικών διασκοπήσεων (TGS και PGS), ηγήτορες στην αντίστοιχη παγκόσμια αγορά.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν:

Η λεπτομερής ανάλυση του νορβηγικού μοντέλου που ακολουθείται στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και το οποίο, διεθνώς, θεωρείται ως το πλέον αξιόπιστο, σταθερό, διαφανές και ελκυστικό σύστημα, με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στα 45 χρόνια εφαρμογής και λειτουργίας του.

 Η ανάλυση της δομής και λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους, καθώς και των Φορέων/Αρχών που συνδράμουν τη βιομηχανία εξόρυξης υδρογονανθράκων τόσο κάθε μίας χωριστά, όσο και του μοντέλου διασύνδεσης των επιμέρους αρμοδιοτήτων, για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης, ιδιαίτερα στα ζητήματα προστασίας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, καθώς και της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στις εξορύξεις.

 Η διαδικασία διαβούλευσης που ακολουθείται πριν την επίσημη ανακοίνωση των εργασιών με τοπικές κοινωνίες, καθώς και με ενώσεις άλλων παραγωγικών φορέων (με ιδιαίτερη έμφαση στην αλιεία, που αποτελεί τον δεύτερο σπουδαιότερο κλάδο της νορβηγικής οικονομίας, μετά το πετρέλαιο) που δυνητικά επηρεάζονται από τις εργασίες έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων και η επίτευξη κοινωνικής συναίνεσης.

 Η διαδικασία διαλόγου που ακολουθείται με τις ίδιες τις ενδιαφερόμενες εταιρείες πετρελαίου, μέσα από ένα αυστηρό, ουδέτερο, αδιάφθορο και απόλυτα διαφανές σύστημα.

 Η ανάλυση του συστήματος φορολόγησης και ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων του Κράτους που προέρχονται από τη σχετική βιομηχανία και που ανέρχονται σήμερα στο 25% του συνολικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.). Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί η κοινωνική διάσταση που διέπει την αξιοποίηση των ειδικών αυτών πόρων, μέσα από τη δημιουργία Ταμείου Συντάξεων (Pension Fund) για την κάλυψη των πολιτών. Το Ταμείο αυτό διαθέτει σήμερα περιουσία που ξεπερνά τα 400 δισεκατομμύρια Ευρώ.

Από την ελληνική πλευρά έγινε ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες της χώρας, με αναφορά στη συστηματική και ολοκληρωμένη προσπάθεια που έχουμε καταβάλλει τους τελευταίους μήνες για την οργάνωση και την επανέναρξη των ερευνών Υδρογονανθράκων στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα:

Έχουμε ολοκληρώσει το Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)». Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται και το ΠΔ με το οποίο καταρτίζεται το καταστατικό λειτουργίας της Εταιρίας.

Έχουμε ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισμό του ν.2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις», την προσαρμογή του στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές κι εμπειρίες και τη βελτίωση των βασικών χρηματοοικονομικών και ερευνητικών διαδικασιών που διέπουν το σχετικό θεσμικό πλαίσιο της χώρας. Υιοθετείται αυστηρή περιβαλλοντική πολιτική, σε συμμόρφωση και με τις νέες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το ατύχημα στον Κόλπο του Μεξικού, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού πόρου και η αποτροπή κάθε περιβαλλοντικής ρύπανσης. Ανάλογη έμφαση έχει δοθεί και στις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων.

Με τη συγκρότηση αρμόδιας Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, επεξεργάστηκαν οι προτάσεις της δημόσιας διαβούλευσης και διαμορφώθηκε το τελικό κείμενο στο οποίο συνυπάρχουν τόσο η δημιουργία του νέου δημόσιου Φορέα Έρευνας Υδρογονανθράκων, όσο και ο εκσυγχρονισμός του ν.2289/1995, για την τελική (δεύτερη) εισαγωγή του στο Υπουργικό Συμβούλιο και αμέσως μετά την κατάθεση στη Βουλή.

Σε εξέλιξη, με σαφές χρονοδιάγραμμα άμεσης ολοκλήρωσης, είναι οι παρακάτω εργασίες που συμπληρώνουν τα βασικά «εργαλεία» για την οργανωμένη, ασφαλή και διαφανή έναρξη των σχετικών εργασιών:

4.1.   Η ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών (M.I.S.) για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποθήκευση του σημαντικού πλούτου στοιχείων και δεδομένων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των ερευνητικών εργασιών των τελευταίων 30 ετών και η δημιουργία Εθνικής Τράπεζας δεδομένων κατά τα διεθνή πρότυπα, με τη συνδρομή εξειδικευμένων επιστημόνων της Χώρας μας.

4.2.   Η αποκωδικοποίηση των κανονισμών και οδηγιών εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (τεχνικών, περιβαλλοντικών, ασφάλειας εργαζομένων) που έχουν θεσπιστεί από τη Νορβηγική Διεύθυνση Πετρελαίων και την Αρχή Ασφάλειας και Προστασίας, με στόχο την κατάρτιση αντίστοιχων σαφών και αυστηρών διαδικασιών που θα ενταχθούν στο εθνικό μας δίκαιο.

Η ελληνική αντιπροσωπεία ενημέρωσε τους Νορβηγούς συνομιλητές ότι μέσα στο πρώτο 15μερο του Μαΐου, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία ανάθεσης δραστηριοτήτων αναζήτησης με την εκτέλεση σεισμικών ερευνών «μη αποκλειστικών δεδομένων» (Non-exclusiveseismicsurveys), αναγνωρισμένη διεθνή πρακτική που εφαρμόζεται με επιτυχία από όλες σχεδόν τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου. Εξειδικευμένες εταιρίες του κλάδου επενδύουν σε έρευνες και τα δεδομένα που προκύπτουν πωλούνται ως πακέτα πληροφοριών – προγραμμάτων Έρευνας και Παραγωγής (Ε-Π) στις περιοχές αυτές. Η δαπάνη επιμερίζεται σε περισσότερους πελάτες (multi-clientsurveys). Η παραπάνω διαδικασία επιτρέπει στο ελληνικό Δημόσιο να εξερευνήσει ευρείες περιοχές του θαλάσσιου χώρου ανέξοδα αλλά και ταυτόχρονα προσποριζόμενο όφελος από τη συμμετοχή του στα κέρδη από τα έσοδα διανομής των ερευνητικών δεδομένων από τον αδειούχο.

Τη διαδικασία αυτή πρόκειται να θέσουμε σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια διεθνή πρόσκληση, αξιοποιώντας και τη Νορβηγική εμπειρία αλλά και το ενδιαφέρον που έχει επίσημα εκφραστεί από σοβαρές εταιρίες του κλάδου για τη λεκάνη του Ιονίου πελάγους και νότια της Κρήτης.