ΕΠΑΜ ΚΟΛΩΝΙΑΣ: Ανοιχτή Ομιλία και συζήτηση με τον Δημήτρη Καζάκη

Ανοιχτή Ομιλία / Συζήτηση 

με τον γ.γ του Ε.Πα.Μ Δημήτρη Καζάκη
και τον Δημήτηρη Κυπριώτη μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του Ε.Πα.Μ

Κολωνία 14.04.2013
Ώρα 16:00

Αίθουσα Alteburg
Alteburger str. 139
50968 Köln

ΚΡΙΣΗ – ΧΡΕΟΣ – ΔΙΕΞΟΔΟΣ

Η πραγματικότητα πέρα από τα ελεγχόμενα Μ.Μ.Ε.

  • Ιστορική αναδρομή του ελληνικού χρέους.

  • Κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά αίτια της ελληνικής κρίσης και σχέση της με την παγκόσμια κρίση.

  • Παγκοσμιοποίηση και εθνική κυριαρχία.

  • Σχέσεις Ελλάδας – Γερμανίας, οι σκοπιμότητες πίσω από τις αδελφοποιήσεις πόλεων.

  • Ειδικές Οικονομικές Ζώνες.

  • Εκποίηση ορυκτού πλούτου. Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

  • Ανάλυση της επικαιρότητας.

  • Τι είναι το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο. Οι σκοποί και η δράση του.

  • Προτάσεις για έξοδο από την κρίση.