Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Υλοποίηση εκπαίδευσης ΕΣΗΔΗΣ

DSCN0503Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στα πλαίσια των προσπαθειών του για την εκπαίδευση και κατάρτιση των επιχειρήσεών μας, πραγματοποίησε την Παρασκευή 03.04.2015, και ώρες 11:00-13:00, την πρώτη (πιλοτική) εξ’ αποστάσεων εκπαίδευση επιχειρήσεων στην χρήση της εφαρμογής ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ΔΗμοσίων Συμβάσεων), σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας – Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς μέσω skype και την παρακολούθησαν 13 επιχειρήσεις (έμφαση στους τομείς καθαριότητας και καυσίμων / λιπαντικών).
Παρουσιάσθηκε η χρήση της εφαρμογής σε δοκιμαστικό περιβάλλον. Στο τέλος της εκπαίδευσης συγκεντρώθηκαν οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων για την αρτιότερη διοργάνωση της επόμενης εκπαίδευσης.
Για τον καλύτερο προγραμματισμό στην διοργάνωση νέων εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην χρήση της εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ, Καλούμε τα μέλη μας, που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με τις προμήθειες δημοσίου και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν σχετική εκπαίδευση, να υποβάλλουν στο φορέα μας, έως την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, έγγραφη δήλωση συμμετοχής. (η αίτηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του φορέα μας www.e-thesprotias.gr , στο πεδίο ΑΙΤΗΣΕΙΣ/DOWNLOADS).
Λάβετε υπόψη ότι η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε ολιγομελή τμήματα (έως 9 επιχειρήσεις και έως 2 άτομα ανά επιχείρηση), θα παρέχεται η χρήση ατομικού Η/Υ ανά επιχείρηση, και θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα τμήματα να καταρτιστούν θεματικά (ανά δραστηριότητα).

Τι είναι το ΕΣΗΔΗΣ: Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) αποτελεί το κεντρικό ηλεκτρονικό κόμβο – σημείο αναφοράς – για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα. Στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και η υποστήριξη των ενδιαφερομένων (πολίτες, αναθέτουσες αρχές, προμηθευτές, εποπτικές αρχές).