ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

            Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, αφού έλαβε υπόψη του ότι:

Α) Ο νομός Θεσπρωτίας είναι ένας αναπτυσσόμενος ακριτικός νομός, και αποτελεί την βασική πύλη, από και προς την Ευρώπη, ονομαζόμενος από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις ως η Πύλη της Ευρώπης προς την Ανατολή, οπότε και θα πρέπει να υπερτερεί σε υποδομές και δυναμική για την δημιουργία σωστής εικόνας της χώρας μας στους τρίτους.

Β) Ο ισχυρότερος αναπτυξιακός κλάδος υπηρεσιών του νομού, είναι ο Τουρισμός, τριπλασιάζοντας και τετραπλασιάζοντας τον αριθμό των μονίμων κατοίκων, την καλοκαιρινή περίοδο. Οι δε επισκέπτες μας, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την ύπαρξη και λειτουργία ισχυρής και λειτουργικής νοσοκομειακής μονάδας τον Νομό. Στο σημείο αυτό πρέπει να προστεθεί και ο διαρκής στόχος των Θεσπρωτών για την λειτουργία Μαρίνας στην Ηγουμενίτσα, που με την αποδυνάμωση των υπηρεσιών υγείας, θα σημάνει και αποδυνάμωση της δυναμικής της πρότασης ίδρυσής της. Άρα με την συγκέντρωση ενός τόσο μεγάλου αριθμού κατοίκων και επισκεπτών, πέραν των διερχομένων λόγω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ και Λιμένα Ηγουμενίτσας, όχι μόνο δεν πρέπει να σκεφτόμαστε την αποδυνάμωση αλλά να σχεδιάζουμε την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.

Γ) Το Γ.Ν. Φιλιατών στηρίζει επί πολλά έτη τους ομογενείς μας στην Νότια Αλβανία, δίνοντας σαφές στίγμα υποστήριξης αλλά και θέλησης της χώρας μας. 

Δ) Η ύπαρξή του, διευκόλυνε κατά πολύ την λειτουργία των Νοσοκομείων των Ιωαννίνων αλλά και των λοιπών όμορων Νομών της Ηπείρου, καθώς σήκωσε μόνο του το βάρος της νοσηλείας των πάρα πολλών λαθρομεταναστών τα τελευταία χρόνια, η απομάκρυνση των οποίων δεν διασφαλίζεται ότι θα είναι μόνιμη,            

ΖΗΤΑ

-Την διατήρηση της Διοικητικής αυτονομίας του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών.

-Την αναβάθμιση του ενιαίου Οργανισμού, ώστε να περιλαμβάνει τις αναγκαίες θέσεις προσωπικού, απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών της νέας Πτέρυγας του Νοσοκομείου και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας.

-Την αναβάθμιση των δομών πρωτοβάθμιας υγείας σε επίπεδο νομού.