Επιστολή – διαμαρτυρία του Δημάρχου Ηγουμενίτσας προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

igmdimarxeio

igmdimarxeioΤη διαμαρτυρία του Δήμου Ηγουμενίτσας προς τον ΕΟΠΠΥ, εκφράζει με επιστολή του ο Δήμαρχος Γ. Κάτσινος, για την απόφαση του Οργανισμού να μεταφέρει από το ΙΚΑ Ηγουμενίτσας εξοπλισμό από το μικροβιολογικό εργαστήριο στα Ιωάννινα.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε του ΕΟΠΠΥ,

Πρόσφατα μας γνωστοποιήθηκε  απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ), βάσει της οποίας ο βιοχημικός αναλυτής που υπάρχει στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο στην ΝΜΥ ΕΟΠΠΥ Ηγουμενίτσας και με τη βοήθεια του οποίου πραγματοποιούνται βιοχημικές εξετάσεις,  θα μεταφερθεί στην ΝΜΥ ΕΟΠΠΥ Ιωαννίνων.

Ως αιτιολογικό για την παραπάνω απόφαση αναφέρεται ότι η ΝΜΥ Ιωαννίνων δεν δύναται εκτελεί βιοχημικές εξετάσεις γιατί είναι εξοπλισμένη με αναλυτή Olympus AU 560, τον οποίο η εταιρεία απέσυρε και δεν υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας ανάλογων αντιδραστηρίων. Επίσης, συνεχίζει το έγγραφο, δεν υπάρχει διαγωνισμός για την προμήθεια αναλυτών, με αποτέλεσμα στον ΕΟΠΠΥ Ιωαννίνων να μην εκτελούνται βιοχημικές εξετάσεις.

Κατανοούμε το πρόβλημα που υπάρχει στον ΕΟΠΠΥ Ιωαννίνων, ωστόσο αυτό που αδυνατούμε να κατανοήσουμε είναι η λογική της μεταφοράς του προβλήματος από τη μία περιοχή στην άλλη, εκτός και αν οι ασθενείς της Θεσπρωτίας είναι άλλης κατηγορίας.

Όσο για τη λύση που προτείνετε περί λειτουργίας της ΝΜΥ Ηγουμενίτσας ως αιμοληπτηρίου και της μεταφοράς των δειγμάτων με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στα Ιωάννινα, δεν μπορούμε επίσης να τη δεχτούμε,  διότι αυτό δεν είναι ιατρική πράξη που συνάδει σε μια σύγχρονη εποχή.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανακληθεί άμεσα η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία  δημιουργεί προβλήματα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού στο Νομό Θεσπρωτίας.

Ενώ είναι βέβαιο ότι σε αντίθετη περίπτωση και αν ισχύσουν τα παραπάνω, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ΕΟΠΠΥ θα οδηγηθεί σε κλείσιμο.

Κύριε Πρόεδρε, σας καλούμε να δείτε το θέμα με τη δέουσα προσοχή και να μην καταδικάσετε μια περιοχή λόγω κόστους προμήθειας νέου αναλυτή για τα Ιωάννινα.

                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΣ

                                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ