Επιτροπή για το γεφύρι της Πλάκας, προτείνει το ΤΕΕ Ηπείρου

Ένα μεγάλο και σημαντικό ιστορικό, πολιτιστικό και τεχνικό μνημείο, η Γέφυρα της Πλάκας στον ποταμό Άραχθο δεν υπάρχει πια. Κατέρρευσε την 1η Φεβρουαρίου 2015 κατά την διάρκεια  έντονων καιρικών φαινομένων.

Η διατυπωθείσα μέχρι σήμερα επιθυμία της τοπικής κοινωνίας για την αναστήλωση της γέφυρας στην αρχική – κατά το δυνατόν – μορφή της βρίσκει σύμφωνους, όπως συνάγεται από τις τοποθετήσεις τους, τόσο το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το ΤΕΕ/ΤΗ αφουγκραζόμενο και συμμεριζόμενο την επιθυμία και τις θέσεις που διατυπώθηκαν, αλλά και πιστεύοντας στην αναγκαιότητα και δυνατότητα αναστήλωσης της Γέφυρας της Πλάκας, μετά από διεξοδική συζήτηση στην Διοικούσα Επιτροπή του, αναλαμβάνει πρωτοβουλία να διατυπώσει και προωθήσει πρόταση για την οργανωτική, επιστημονική και οικονομική διαχείριση του όλου εγχειρήματος της αναστήλωσης. Απευθύνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Ηπείρου, την ΠΕΔ Ηπείρου, τον Δήμο Β. Τζουμέρκων, την Ακαδημαϊκή κοινότητα, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις προτείνοντας:

«Η προσπάθεια αναστήλωσης της Γέφυρας Πλάκας είναι ένα πολύπλοκο, πολυεπίπεδο, σύνθετο, διεπιστημονικό εγχείρημα – όπως συνάγεται και από την πρόδρομη έκθεση του ΕΜΠ –  που πρέπει να αντιμετωπιστεί με συλλογικότητα, επιστημονική προσέγγιση και τεκμηρίωση, διαφάνεια.

Για τον σκοπό αυτό, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΗ, προτείνει την δημιουργία και θεσμοθέτηση – με υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των τοπικών Αυτοδιοικήσεων στα πλαίσια και αξιοποιώντας υπάρχουσα εμπειρία – ειδικής ομάδας διαχείρισης του έργου «Αναστήλωση Γέφυρας Πλάκας». Η ομάδα θα αποτελείται:

·         Από «Όργανο Διοίκησης» στο οποίο θα συμμετέχουν: το Αρμόδιο Υπουργείο, η Περιφέρεια Ηπείρου, η ΠΕΔ Ηπείρου, ο Δήμος Β. Τζουμέρκων, η ακαδημαϊκή κοινότητα, το ΤΕΕ/ΤΗ, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου  και εκπρόσωπος των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Έργο και ευθύνη του θα είναι ο συντονισμός και προώθηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη του σκοπού της αναστήλωσης.

·         Από την «Επιστημονική επιτροπή» που θα αποτελείται από επιστήμονες αναγνωρισμένης εμπειρίας και γνώσεων με ειδικότητες που θα καλύπτουν όλες τις πτυχές της επιστημονικά τεκμηριωμένης προσέγγισης του έργου της αναστήλωσης. Αρμοδιότητες και ευθύνη της θα είναι η επίλυση θεμάτων δεοντολογίας και πρακτικών επέμβασης στο μνημείο, η ανάθεση σύνταξης των απαραίτητων μελετών, η υλοποίηση των έργων που θα έχουν εγκριθεί και η οικονομική διαχείρισή τους. Η επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει και να αξιοποιήσει κάθε δυνατή συνδρομή της Ακαδημαϊκής κοινότητας και κάθε φορέα γνώσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

·         Από Γραφείο επιτόπου του έργου που θα παρακολουθεί, ελέγχει και κατευθύνει όλες τις επιμέρους ενέργειες και έργα. Η στελέχωσή του μπορεί να γίνει από αποσπασμένους ειδικούς επιστήμονες των υπηρεσιών, τοπικών και κεντρικών, ή έμπειρους ειδικούς τεχνικούς με ειδικές συμβάσεις.

Προφανώς θα ισχύουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, εγκρίσεων και ελέγχου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες».

Η οργανωτική αυτή πρόταση επιλύει γραφειοκρατικά προβλήματα και παρέχει την απαραίτητη ευελιξία υλοποίησης ενός τόσο σημαντικού και απαιτητικού ποιοτικά έργου. Πρέπει να τύχει της εμπεριστατωμένης ανάλυσης, συμπλήρωσης και αποδοχής από τους τοπικούς και κεντρικούς φορείς, μακριά από υπηρεσιακούς και προσωπικούς «εγωισμούς», ώστε το όλο εγχείρημα να στεφθεί από επιτυχία. Η διαχείριση με πλήρη διαφάνεια από συλλογικά όργανα κάθε οικονομικού πόρου από όπου και αν προέρχεται, δημόσιο ή ιδιωτικές  χορηγίες, σε συντονισμό με τα απαραίτητα βήματα επιστημονικής προσέγγισης και τεχνικών προτάσεων πρέπει και μπορούν να συμπιέσουν τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου της αναστήλωσης της Γέφυρας, εμβληματικού ιστορικού και τεχνικού μνημειακού στοιχείου της τοπικής κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η εκμετάλλευση της ερχόμενης θερινής περιόδου κρίνεται σημαντικότατη για την εκτέλεση πρόδρομων εργασιών συλλογής και προστασίας των υπολειμμάτων της γέφυρας και την άντληση δεδομένων για την τεκμηρίωση των απαραίτητων βημάτων που θα ακολουθήσουν.

Το ΤΕΕ/ΤΗ με κάθε μέσο θα προωθήσει την πρότασή του αυτή επιδιώκοντας συναντήσεις και διάλογο εξειδίκευσης και λεπτομερειών με όλα τα όργανα των Υπουργείων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ακαδημαϊκής κοινότητας, του Φορέα διαχείρισης και των περιβαλλοντικών οργανώσεων στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΗ