Επιτροπή φιλικού διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών στο Δήμο Ιωαννιτών

ioadhmarxeio

ioadhmarxeioΔεκάδες είναι οι υποθέσεις καταναλωτών που φτάνουν στην Επιτροπή φιλικού διακανονισμού που λειτουργεί στο Δήμο, εδώ κι έναν χρόνο περίπου.

Στην επιτροπή προεδρεύει δικηγόρος, που ορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων και συμπληρώνεται με έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και έναν του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ενώ γραμματειακά υποστηρίζεται από το Δήμο.

Οι καταναλωτές όταν διαπιστώνουν προβλήματα στα προϊόντα που αγοράζουν ή όταν δεν τηρούνται οι όροι των συμβολαίων απευθύνονται στην επιτροπή.

Η επιτροπή επικοινωνεί με το κατάστημα ή την εταιρία επιδιώκοντας σε πρώτη φάση την επίλυση της διαφοράς μέσω προφορικών συνεννοήσεων.

Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό η υπόθεση παραπέμπεται σε προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία και γνωμοδοτεί.

Όλες οι αποφάσεις αποστέλλονται στο Συνήγορο του Καταναλωτή.

Οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες ή για καταγγελίες στο τηλέφωνο 26513 61107, στο Κεντρικό Δημαρχείο.