Ερωτήσεις Αντώνη Μπέζα για θέματα του αγροτικού τομέα της Θεσπρωτίας

bezas1

bezas1Σειρά ερωτήσεων στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη και τους άλλους συναρμόδιους Υπουργούς, για θέματα και έργα του αγροτικού τομέα της Θεσπρωτίας, κατέθεσε ο Βουλευτής Θεσπρωτίας  κ. Αντώνης Μπέζας.

Στις ερωτήσεις του  ο  κ. Μπέζας αναφέρεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές και συγκεκριμένα :

1) Στην πορεία υλοποίησης των μικρών δημόσιων έργων (ΟΠΑΑΧ) που χρηματοδοτούνται από  το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και αφορούν κυρίως στη συμπλήρωση των αγροτικών υποδομών του νομού.

2) Στο μεγάλο δημόσιο έργο του Αρδευτικού της Χότχοβας στο Δήμο Σουλίου, το οποίο ήταν ενταγμένο αρχικά στη Γ΄ Προγραμματική Περίοδο και στη συνέχεια εντάχθηκε ως έργο γέφυρα στο ΠΑΑ 2007-2013 και επαναδημοπρατήθηκε στις 5.3.2013 .

3) Στην έγκριση και την υλοποίηση  των μικρών  επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης που αφορούν στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβατοτροφίας (Μέτρο 121).

4) Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, όπως η δημιουργία Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΣΥ) στη Θεσπρωτία,  η ανυπαρξία ενιαίου θεσμικού πλαισίου και η μη ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.