ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών για την αδειοδότηση κτηνοτροφικών μονάδων σε δάση και δασικές εκτάσεις ζητά ο Β. Γιόγιακας με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους:
κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις – Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις»

Με το Ν. 4280/2014 (παρ. 1, Άρθρο 47Α), δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις ή, στην περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων στην περιοχή ενδιαφέροντος, εντός δασών. Επίσης, με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (46296/ΦΕΚ2002/Β/14-8-2013) προβλέπεται η χρήση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για την κατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας μέχρι 1400 προβάτων, 100 αγελάδων και 15.000 πτηνών σε προστατευόμενες περιοχές, όπως οι περιοχές NATURA. Στο άρθρο 4 της Κ.Υ.Α., προβλέπεται για την αδειοδότηση τελεσίδικη απόφαση χαρακτηρισμού της έκτασης. Δεδομένου ότι η διαδικασία είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα, η διάταξη αυτή καθιστά στην πράξη ανενεργό το άρθρο 47Α του Ν. 4280/2014 καθώς και τη διάταξη του Ν.4056/2012 (παρ. 5, Άρθρο 13) με την οποία τίθεται στα Δασαρχεία προθεσμία τριών μηνών για απάντηση επί των αιτήσεων που υποβάλλονταν, αλλιώς αυτές εθεωρούντο ως εγκριθείσες.

Η διαδικασία αδειοδότησης δυσχεραίνεται – σε σημείο να καθίσταται απαγορευτική η κατασκευή κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε δασική έκταση – και από το πλήθος και το είδος των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τις εγκαταστάσεις που απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση ή υπάγονται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, δικαιολογητικά τα οποία καθορίζονται σε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Α. 115973/6088/ΦΕΚ2961/Β/3-11-2014).

Οι αλληλοαναιρούμενες διατάξεις, κυρίως σε σχέση με το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για την έγκριση των αιτήσεων αδειοδότησης κτηνοτροφικών μονάδων δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα σε κτηνοτρόφους που δραστηριοποιείται σε ορεινές περιοχές, όπως συμβαίνει κατά κύριο λόγο στην Ήπειρο.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

– Εάν προτίθενται να τροποποιήσουν τις προαναφερόμενες διατάξεις της Κ.Υ.Α. 46296 και της Απόφασης 115973 σε ο,τι αφορά τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και με σκοπό την επίσπευση της έγκρισης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων εντός ενός μηνός από την ημέρα υποβολής τους στην αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση.