ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

limani_erga

limani_ergaΗ οριστική μεταφορά στο νέο ΕΣΠΑ, ο προϋπολογισμός και το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου της Γ1 φάσης στο Λιμένα Ηγουμενίτσας είναι το θέμα της ερώτησης που απευθύνει ο Β. Γιόγιακας προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Ένταξη Τρίτης Φάσης Λιμένα Ηγουμενίτσας στο Σ.Ε.Σ. 2014-2020» 

Το έργο της Γ1 Φάσης του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας, με αντικείμενο την αναβάθμιση του νέου Λιμένα και στόχο την αύξηση των θέσεων πρόσδεσης πλοίων και την εξυπηρέτηση των επιβατών, είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Εν τέλει, σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, το έργο περιλαμβάνεται στα ακυρωθέντα έργα υψηλής προτεραιότητας της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Αν και το έργο είχε συμπεριληφθεί στον πίνακα των μεταφερόμενων έργων στο ΕΣΠΑ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης Σ.Ε.Σ.) 2014-2020 με προϋπολογισμό 51.530.751 ευρώ, σε σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ το οποίο απαντά σε κοινοβουλευτική ερώτηση (αρ. πρωτ. 110236/27-10-2015) επισημαίνεται ότι ο πίνακας είναι ενδεικτικός και «απεικονίζει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο υλοποίησης». Σημειώνεται ότι στις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις για το θέμα – τον Σεπτέμβριο του 2015 – το χρονοδιάγραμμα των έργων της Γ1` φάσης έχει οριστεί στους 54 μήνες και η προσωρινή ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 11 Μαΐου 2017.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

–         Εάν έργο της Γ1 Φάσης του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας είχε συμπεριληφθεί στον οριστικό πίνακα των μεταφερόμενων έργων στο ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ.) 2014-2020,

–         Εάν, ναι, ποιος είναι ο προϋπολογισμός και ποιο το ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.