Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΖΑΠΠΕΙΟ Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Με ερώτησή τους πέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ιωαννίνων κ. Χρήστος Μαντάς, προς τον  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτουν το θέμα για τη Ζάππειο  Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για την οποία τονίζουν τα εξής:
 Στις 15 Οκτωβρίου 2007 η Ζάππειος Επιτροπή αποφάσισε την ανέγερση φοιτητικής  εστίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η ίδια η Ζάππειος  επιτροπή δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου το έργο αυτό καταθέτοντας μάλιστα υπέρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πριν από τη δημοπράτηση του έργο ένα χρηματικό ποσό σε δεσμευμένο λογαριασμό.

Στις 21 Ιουλίου του 2008 προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου και σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε η κατοχύρωσή του στην εταιρία ‘ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’ με την οποία το Πανεπιστήμιο υπέγραψε σχετική σύμβαση στις 15 Δεκεμβρίου του 2008. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31 Δεκεμβρίου του 2010, ωστόσο λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από τη Ζάππειο Επιτροπή, δεν καταβλήθηκε στην εταιρία το ποσό των 276.149,29 Ευρώ για την τελική αποπληρωμή του έργου.
Η ίδια η Ζάππειος Επιτροπή δήλωσε προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ότι δεν είναι σε θέση να καλύψει το ως άνω υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης, λόγω της χαμηλής χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της ΕΤΕ.
Στις 2 Απριλίου 2012, κατόπιν αιτήσεως της εταιρίας ‘ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’ το Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων εξέδωσε την υπ’ αριθμό 182/2012 διαταγή πληρωμής ποσού 272.032,72 Ευρώ ενώ στις 27 Ιουνίου η εταιρία προέβη σε Δήλωση Επιβολής Κατάσχεσης στα χέρια τρίτου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για ποσό των 298.592,33 Ευρώ η οποία είναι άμεσα εκτελεστέα.
          Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 17 Ιουλίου 2012, με δεδομένη την αδυναμία του ιδρύματος να καλύψει το ποσό αυτό, σας απέστειλε έκκληση για έκδοση απόφασης έκτακτης χρηματοδότησης προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Η πιθανότητα αυτή η υπόθεση να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του ιδρύματος είναι πολύ μεγάλη και αν επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο οι επιπτώσεις  τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε τοπικό επίπεδο θα είναι  καταστροφικές, ειδικά αυτή στιγμή που πολλές οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα φοίτησης των παιδιών και κάποια θα αναγκαστούν να διακόψουν τις σπουδές τους.
Με βάση τα παραπάνω:
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Σε ποίες ενέργειες θα προβείτε έτσι ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;
·                    Θα εγκριθεί η έκτακτη χρηματοδότηση ώστε να καλυφθεί η οφειλή, κίνηση απαραίτητη για τη συνέχιση της λειτουργίας του ιδρύματος;
Ο ερωτώντες βουλευτές
Χρήστος Μαντάς βουλευτής Ιωαννίνων ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
Μαρία Κανελλοπούλου βουλευτής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
Θεανώ Φωτίου  βουλευτής Επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
Γιάννης Αμανατίδης βουλευτής Α Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
Τάσος Κουράκης βουλευτής Ά Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ