Ερώτηση Μ. Παντούλα στη Βουλή για την Αξιοποίηση του Τουριστικού Περιπτέρου Πηγών Λούρου

Επί πολλά χρόνια το ακίνητο, γνωστό ως Τουριστικό Περίπτερο στις πηγές του ποταμού Λούρου του Ν. Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας Ε.Ο.Τ. και τώρα της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α) παραμένει αναξιοποίητο, αφημένο στη φθορά του χρόνου.

Ουδείς μέχρι σήμερα γνωρίζει τους λόγους απόλυτης εγκατάλειψής του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη στιγμή μάλιστα που η περιοχή είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η απόσταση από το αστικό κέντρο των Ιωαννίνων είναι πολύ μικρή, ενώ στην ίδια κοιλάδα του ποταμού Λούρου λειτουργούν επιτυχώς αντίστοιχες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

Σε ποιες ενέργειες και πότε πρόκειται να προβεί το Υπουργείο Πολιτισμού – Τουρισμού, ώστε το Τουριστικό Περίπτερο πηγών Λούρου να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Χρ. Παντούλας