Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση για το Δήμο Ηγουμενίτσας

29217020_874481286067179_8889392953261293568_nΣτα πλαίσια του Κοινού Έργου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συμβουλίου της Ευρώπης «Τεχνική Βοήθεια για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Διακυβέρνησης στη Ελλάδα» μετά από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, υλοποιήθηκε η καινοτόμα δράση για την απονομή του «Ευρωπαϊκού Σήματος Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση» στους Δήμους της χώρας που υλοποίησαν την δράση και υπέβαλαν φάκελο αξιολόγησης. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας που ολοκλήρωσε την παραπάνω δράση, βραβεύθηκε με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση» χάρη στα αποτελέσματα που πέτυχε στην αξιολόγηση.

Πιο συγκεκριμένα στους Δήμους που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα απαιτήθηκε η συμπλήρωση ερωτηματολογίου από πολίτες, δημοτικούς υπάλληλους, αλλά και από την ίδια την Δημοτική Αρχή (αυτοαξιολόγηση) προκειμένου να υπάρξει βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και ανάδειξη των καλών πρακτικών.

Η απονομή του Σήματος Αριστείας στους Δήμους πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και το Κέντρο Εμπειρογνωσίας για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα. Την απονομή έκαναν η Επικεφαλής του Κέντρου Εμπειρογνωσίας του Συμβουλίου της Ευρώπης κα. Alina Tatarenko και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του ΙΤΑ κ. Γεώργιος Πατούλης.

Οι διακηρυχθέντες Δήμοι έλαβαν υψηλή βαθμολογία σε επίπεδο διακυβέρνησης με βάση τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης (1. Συμμετοχή, Εκπροσώπηση, Δίκαιη Διεξαγωγή των Εκλογών, 2. Ανταπόκριση, 3. Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα, 4. Ανοικτότητα και διαφάνεια, 5. Κράτος δικαίου, 6. Δεοντολογία, 7. Δεξιότητα και Ικανότητα, 8. Καινοτομία και Δεκτικότητα στην Αλλαγή, 9. Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός, 10. Υγιής οικονομική διαχείριση, 11. Ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτισμική διαφορετικότητα και κοινωνική συνοχή και 12. Λογοδοσία).

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος, μετά την παραλαβή του βραβείου δήλωσε σχετικά:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την διάκριση του Δήμου Ηγουμενίτσας, ως ενός από τους Δήμους που έχει επιτύχει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα σε επίπεδο διακυβέρνησης με βάση τις Ευρωπαϊκές Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης. Η βράβευση αυτή ταυτόχρονα μας τιμά, αλλά και μας υπενθυμίζει όλα όσα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του στόχου μας που δεν είναι άλλος από μια Αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη.

Για τα το πετύχουμε όμως αυτό, πέραν της δεδομένης προσπάθειας αναβάθμισης της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτούνται και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην λειτουργία του κράτους με αποκέντρωση υπηρεσιών και κεντρικό ρόλο των Δήμων στην αναπτυξιακή πολιτική της περιφέρειας.

Τολμάμε να αξιολογηθούμε προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι! ».