Ηγουμενίτσα: Καταγραφή συλλόγων και εθελοντικών οργανώσεων

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ζητήσει από τους φορείς, τους συλλόγους και τις εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Ηγουμενίτσας, να συμπληρώσουν μια φόρμα με όλα τα στοιχεία τους και τις απαραίτητες πληροφορίες, για την καλύτερη μεταξύ τους επικοινωνία και την μελλοντική συνεργασία τους.

Η ηλεκτρονική φόρμα είναι αναρτημένη στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://goo.gl/forms/2nBdvOJtSw