Ηγουμενίτσα: Συνεδρίαση Επιτροπής για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικής ενέργειας

%25CE%25B3%25CE%25BD%25CE%25B4%25CF%2586Την Τρίτη 25/9/2018 και ώρα 8:00 π.μ., στο Κατάστημα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (2Ο χλμ Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων) συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου του Δήμου Ηγουμενίτσας για τη σύσταση ειδικού λογαριασμού-χορήγησης Ειδικού Βοηθήματος Επανασύνδεσης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ 474/14-02-2018 τ. Β’).

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε κατόπιν της υπ.αριθ.366/2018 απόφασης του Δημάρχου Ηγουμενίτσας και αποτελείται από τους:

1. Δημήτριο Πάκο, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
2. Σπυρίδωνα Μπότο, Προϊστάμενο του Πρακτορείου Ηγουμενίτσας, Εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
3. Ροζαλία Σμπήλια, Εκπρόσωπο του προμηθευτή Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Το έργο της Επιτροπής αφορά στην αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους ευπαθείς καταναλωτές του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων είχαν κατατεθεί στο Κέντρο Κοινότητας/Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας, το οποίο παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο έργο της Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάσθηκαν οι αιτήσεις των Δημοτών και ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Κείμενη Νομοθεσία. Το ποσό του Ειδικού Βοηθήματος για όσες αιτήσεις πληρούσαν τις προϋποθέσεις, θα καταβάλλεται από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ απευθείας στον τελευταίο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής. Σχετικά με το θέμα αυτό, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Πάκος δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής γιατί εξήντλησαν τα νομικά περιθώρια, έτσι ώστε να βοηθήσουν όσο το δυνατό περισσότερους πολίτες. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής στο πλαίσιο της προσπάθειας, που καταβάλλει ο Δήμος, έτσι ώστε κανένας δημότης να μην μείνει χωρίς ρεύμα. Εάν υπάρχουν και άλλοι συμπολίτες, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας, Αγίων Αποστόλων 43, Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26650 28140».