Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 04-08-2011 και ώρα 10.00 π.μ.  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 26-07-2011 συνεδριάσεως.
 2. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Σερβιανών» προϋπολογισμού  536.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών», αναδόχου εταιρείας «Κολώνας & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 30-12-2011.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδοστρώματος τμήματος της 26ης επαρχ. Οδού (θέση Καταβόθρα του Δ.Δ. Άνω Πεδινών)», αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη, μέχρι την 30-10-2011.
 5. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή δασεργατών – υλοτόμων που κατασκεύασαν την αντιπυρική ζώνη στην περιοχή Χαραυγή Τ.Δ. Πωγωνίου Ιωαννίνων, για την προστασία του οικισμού από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 24, 25, 26 και 27 Ιουλίου 2011.
 6. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικών ειδών, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 7. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 8. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων από την Π.Ε. Θεσπρωτίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οικοδομικές εργασίες – επισκευές στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Δημητρίου Κων/νος & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2011.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παράπλευρα έργα στον κόμβο Βασιλικού έως Καρτέρι», αναδόχου εταιρείας «Δημήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2011.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτιώσεις οδικού δικτύου Αγία Κυριακή – Κουκλιοί Σουλίου (Β εργολαβία)», αναδόχου εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2011.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή σχολικού κτιρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή Λαδοχωρίου στον χώρο του 3ου Γυμνασίου», αναδόχου εταιρείας «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.», μέχρι την 30-09-2011.
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντιπλημμυρικές εργασίες στο ρέμα Μαυρουδίου και προστασία όχθης Καλαμά», αναδόχου Λαμπρινής Χρ. Μπάγια, μέχρι την 31-12-2011.
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσες εργασίες  συντήρησης και  αποκατάστασης ζημιών σε χείμάρρους  Ν. Θεσπρωτίας (Α΄ φάση)», αναδόχου Παύλου Μιχ. Λουκά, μέχρι την 31-12-2011.
 15. Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας της Π.Ε. Άρτας «Διάνοιξη αρδευτικού αύλακα για τις ανάγκες του νερόμυλου Κρυονερίου», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 26-07-2011 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
 16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 17. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), κατά τη δικάσιμο της 12-10-2011, σχετικά με Α) την αγωγή των Ρώσση Φανούριου του Νικολάου κλπ και Β) την αγωγή των Τσίτσικα Αποστόλου του Χριστοδούλου κλπ, οι οποίες στρέφονται κατά της Ν.Α. Άρτας.
 18. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Μεταβατική έδρα Άρτας), κατά τη δικάσιμο της 12-10-2011, σχετικά με την αγωγή αποζημίωσης των κ. Ιωάννη Δράκου κλπ, η οποία στρέφεται και κατά της Ν.Α. Άρτας.
 19. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά τη δικάσιμο της 25-01-2012 που αφορά αίτηση του κ. Ευαγγέλου Δασκάλου για την αναίρεση της αριθμ. 217/2009 απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων.
 20. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί και αφορά αίτηση του κ. Ευαγγέλου Δασκάλου για την αναίρεση την από 1-9-2009 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Ξηροβουνίου.
 21. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Μεταβατική έδρα Άρτας), κατά τη δικάσιμο της 12-10-2011, σχετικά με την αγωγή αποζημίωσης των Ιωάννη Δράκου κλπ, η οποία στρέφεται και κατά της Ν.Α. Άρτας.
 22. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού € 16.194,53 σε εκτέλεση της αριθμ. 125/2008 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Άρτας και αφορά σε χορήγηση του επιδόματος των 176,00 € σε πρώην υπαλλήλους της Ν.Α. Άρτας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
 23. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ηλεκτροφωτισμός 1ης Επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στο Δ.Δ. Ανθούσας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση του από 12-07-2011 Πρακτικού (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια εντομοκτόνων – ελκυστικών ουσιών Δακοκτονίας έτους 2011» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 26. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για το έργο του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, με τίτλο «Καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού υλικού Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 24.000,00 με ΦΠΑ.
 27. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων από την Π.Ε. Πρέβεζας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 28. Έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα στην Ι.Μ. Πατέρων Ζίτσας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 29. Έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Ηπειρωτική Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και έγκριση των σχετικών δαπανών.