Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 13-02-2012 και ώρα 16.00 συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 09-02-2012 συνεδριάσεως.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα Προγράμματα της είτε όχι, για το έτος 2012.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη μεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου στα συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΕΚΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ», μέχρι την 21-07-2012.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αρδευτικό έργο περιοχής Βοϊδομάτη – Φάση Β’», αναδόχου Κων/νου Κωσταβασίλη, μέχρι την 31-12-2012.
 4. Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Αμβρακικού», αναδόχου συμπραττόντων μελετητικών γραφείων «ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ – ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ “ΥΕΤΟΣ Ο.Ε.”/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ/ ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ/ ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ/ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», μέχρι την 30-10-2012.
 5. Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Αράχθου», αναδόχου συμπραττόντων μελετητικών γραφείων «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε./ INTEREG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ», μέχρι την 30-10-2012.
 6. Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Φιλοθέης», αναδόχου συμπραττόντων μελετητικών γραφείων «1) ADT – ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ, 2)ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ, 3) Π.Ι. ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 4) ΑΡΓΙΠΠΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, 5) ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ, 6) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ 7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΔΗΣ», μέχρι την 30-10-2012.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σημεία του εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα Προγράμματα της είτε όχι, για το έτος 2012.
 9. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 10. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 11. Έγκριση προμήθειας συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού), για τη συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.
 12. Έγκριση προμήθειας και μεταφοράς χιλίων διακοσίων τόνων (1200 tn) άλατος, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για τις έκτακτες ανάγκες λόγω παγετού-χιονοπτώσεων, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 13. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Ν. Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών δαπανών.
 14. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 15. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 16. Έγκριση μετακίνησης των: Ευαγγελίας Λάνταβου και Γεράσιμου Παπασπύρου, υπαλλήλων του Τμήματος Επαγγέλματος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στην Αθήνα, από 23-02-2012 έως 24-02-2012, για τη συμμετοχή τους στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΙΜΙ) ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 17. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματά της είτε όχι, για το έτος 2012.
 18. Έγκριση δαπανών Πολιτιστικών εκδηλώσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 19. Έγκριση δαπάνης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Τσέτσου Ελευθερίου για τις ανάγκες  στέγασης της αποθήκης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 20. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 21. Έγκριση δαπάνης ποσού € 2.000,00 για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη δαπανώ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 22. Έγκριση δαπάνης που αφορά σε επιστροφή χρηματικού ποσού για την εκ παραδρομής καταβολή παραβόλου για μεταβίβαση δικύκλου η οποία δεν ολοκληρώθηκε, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 23. Έγκριση δαπάνης, που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης  στην Τεχνική Εταιρεία «Λιάνος Κ. Αναστάσιος & Σια», σύμφωνα με το αριθμ. 5/22-12-2011 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 5 Ν.1943/91 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
 24. Έγκριση μετακίνησης του Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το Ε.Κ.Δ.Δ. στην Αθήνα, από 20-02-2012 έως 24-02-2012 με τίτλο «Η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς – Ελεγκτικοί μηχανισμοί» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 25. Συγκρότηση και ορισμός των μελών α) της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών β) της Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών και γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 26. Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματά της είτε όχι, προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για το έτος 2012.
 27. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες – επισκευές στους φωταγωγούς του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 28. Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματά της είτε όχι, προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.
 29. Κατάρτιση των όρων της προκήρυξης διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας και έγκριση των συμβατικών τευχών για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιμώμενης αμοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ, με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05.
 30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αμίαντο στις στέγες των κτιριακών εγκαταστάσεων του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, μέχρι την 31-07-2012.
 31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ηλεκτροφωτισμός 1ης Επαρχιακής Οδού», αναδόχου Γ. Μυριούνη ΕΔΕ, μέχρι την 21-05-2012.
 32. Έγκριση του από 24-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση παρόδων των επαρχιακών οδών υπ’ αριθ. 11α και 11 της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 33. Έγκριση του από 24-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, με τίτλο «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ.
 34. Έγκριση του από 31-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα επί των ποταμών Αχέροντα και Μαυρής» προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 35. Απόφαση επί της από 31-01-2012 ένστασης της εταιρείας «Β. Αηδόνη & Σία Ο.Ε.», κατά του από 24-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο Δ.Δ. Κορώνης του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ και έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 36. Έγκριση του αριθμ. Ι/19-12-2011 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης επικίνδυνων θέσεων του επαρχιακού και διαδημοτικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας».
 37. Κατανομή εσόδων του άρθρου 27 του Ν. 3220/2004, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 38. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 682.000,00 με ΦΠΑ.
 39. Έγκριση μετακίνησης των: Αλεξίου Γκιζά και Γκατζιάνη Γεωργίου, υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην Αθήνα, από 23-02-2012 έως 24-02-2012, για τη συμμετοχή τους στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΙΜΙ) ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 40. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 41. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιμο της 15-02-2012 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  σχετικά με την από 05-03-2003 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Μπιζανίου, κατά του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου και του Νομάρχη Ιωαννίνων για την ακύρωση της αριθμ. 1158/4-2-2002 αποφάσεως του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου και της αριθμ. 822/26-9-2002 αποφάσεως του Νομάρχη Ιωαννίνων, με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ άδεια εγκατάστασης συγκροτήματος παραγωγής ασφαλτομίγματος και διαλογής αδρανών υλικών.
 42. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1/11-01-2012, Νο 2/16-01-2012, Νο 3/17-01-2012 και Νο 4/25-01-2012 της Επιτροπής Διεξαγωγής του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 και απόφαση επί της από 27-01-2012 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.», κατά του Νο 4/25-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού.