Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

 Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011   και ώρα 10.00 π.μ.  συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Επικύρωση αποφάσεων 8ου Πρακτικού της  έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
 2. Έγκριση συμμετοχή  της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Τελ Αβιβ για το χρονικό διάστημα 1-2/11/2011
 3. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά το έργο: « Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α .Δήμων Περιφερειακών Ενοτήτων»
 4. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου  και του ΣΥΔΚΛΙ καθώς και τους όρους της προγραμματικής Σύμβασης, για την ένταξη και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση Γεώτρησης Γ3 Λογγάδων» ως υποέργο της πράξης «Ύδρευση Τ.Δ. Δήμου Παμβώτιδας – Β Φάση» που είναι ενταγμένο στη Θεματική Προτεραιότητα / Κατηγορία Πράξης 1.1 Διαχείριση και Διανομή Ύδατος (Πόσιμο νερό) 1.2.Κατασκευή βελτίωση και αναβάθμιση Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης κωδ. 45, Άξονας Προτεραιότητας Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013 που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου.
 5. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)  καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά  την υλοποίηση του Προγράμματος : « Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στον Αμβρακικό»
 6. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού και του Ταμείου Διαχείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.)  καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά  το έργο: « Προκαταρκτικές αρχαιολογικές εργασίες εν όψει των εργασιών αποκατάστασης του μεγάλου θεάτρου Νικόπολις»
 7. Έγκριση παραχώρησης προς χρήση του λατομείου  στη θέση «ΜΥΛΟΙ» της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για την εκτέλεση του έργου: « Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – Γ1 Φάση» με απευθείας εκμίσθωση κατ’ εξαίρεση στην ανάδοχο εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.
 8. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Τροποποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του πτηνοσφαγείου –τυποποιητήριου , που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Ροδοτοπίου-, Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων (Α.Π.Σ.Ι.) «Η ΠΙΝΔΟΣ
 9. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Ι», ισχύος 50 MW στη θέση «Κρανιές – Καραβαμιά – Έλατος» και συνοδά αυτού έργα, στους Δήμους Πωγωνίου και Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ A.E.
 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το

      έργο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ 2», ισχύος 50 MW

      στη θέση «Αγραχλαδιά –Πρ. Ηλίας – Πέτρα Χάιδως- Διαβολορράχη- Τούρλα- Πρ. Ηλίας» και   

      συνοδά αυτού έργα, στους Δήμους Πωγωνίου και Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας

      Ιωαννίνων.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

      ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ A.E.

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Μηχανολογική επέκταση  βιομηχανίας εμφιάλωσης νερού , η οποία εδρεύει και λειτουργεί στη θέση «Φτέρη» της Τ.Κ. Περιβλέπτου, Δ.Ε. Περάματος, Δήμου Ιωαννιτών , με αιτούμενη αύξηση της απόληψης νερού από τις δύο υπάρχουσες γεωτρήσεις (από 52.000μ3/έτος  σε 400.000μ3/έτος), τροποποίηση του εμβαδού του γηπέδου και αλλαγή ως προς την επωνυμία της μονάδας.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η  εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.
 2. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Έγκριση Περιβαλλοντικών  Όρων  της υπό μηχανολογικό εκσυγχρονισμό βιομηχανίας εμφιάλωσης νερού με ταυτόχρονη αύξηση της αντλούμενης ποσότητας ύδατος από 30.000 μ3/έτος σε 300.000 μ3/έτος, που βρίσκεται στη θέση Καλντερίμια του Δ.Δ. Κρανούλας στο Δήμο Ιωαννιτών  του Ν. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η  εταιρεία:  «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
 3. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με αύξηση της δυναμικότητας από 230 τόνους σε 460 τόνους ετησίως , υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, εγκατεστημένη σε θαλάσσια έκταση 20 στρ. , στη θέση «Φάρος Λασκάρας Αμβρακικού Κόλπου» Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και τροποποίηση της επωνυμίας αυτής από ΒΑΣ. ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ΒΑΣ. ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ Α.Ε.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία   ΒΑΣ. ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ Α.Ε.
 4. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 34 MW , στη θέση «Ξέρακας- Περδικόβρυση» (πρώην Δήμου Αθαμανίας & Κοινότητας Θεοδώριανων), του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Νομό Άρτας » Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΡΤΑ Α.Ε»
 5.  Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Επέκταση χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας από 160 σε 280 χοιρομητέρες στη θέση «Γιαγκούλη» της Τ.Κ. Ριζοβουνίου Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
 6. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο:«Αύξηση δυναμικότητας υπάρχουσας βιομηχανίας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων από 36,00 τόνους/ημέρα σε 50,00 τόνους/ ημέρα , εγκατεστημένη στο Δ.Δ. Επισκοπικού Ν. Ιωαννίνων.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.».