Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

perifereiaΤην Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 09:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 11-01-2013 συνεδριάσεως.

1.Έγκριση του αριθμ. 3/09-01-2013 Πρακτικού (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου».

2.Απόφαση επί της από 15-11-2012 ένστασης του Γεωργίου Φάκου, αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», κατά της σιωπηρής απόρριψης από τη Δ.Τ.Ε./Π.Η της από 30-10-2012 ειδικής δηλώσεώς του περί διακοπής των εργασιών, βάσει της αριθμ. πρωτ. 4505/49/16-01-2013 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

3.Απόφαση επί της από 15-11-2012 ένστασης του Γεωργίου Φάκου, αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», κατά της κήρυξής του εκπτώτου από το έργο, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Δ.Τ.Ε./Π.Η.

4.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-12-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

5.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41α επαρχιακής οδού στο Τ.Δ. Λιάπη Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου», αναδόχου εταιρείας «Π.Χαλούλος-Β.Βαγενά Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2013.

6.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδρομικό Κέντρο», αναδόχου εταιρείας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», μέχρι την 30-05-2013.

7.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη μεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών: «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», μέχρι την 21-07-2013.

8.Έγκριση μετακίνησης της Πηνελόπης Γιαννούση, υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και έγκριση των σχετικών δαπανών για τη συμμετοχή της στο σεμινάριο που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, στις 17 Ιανουαρίου 2013 με θέμα «Εκπαίδευση στελεχών Ενημέρωσης Κοινού για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

9.Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, του εορτασμού της ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος και έγκριση των σχετικών δαπανών.

 1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της επετειακής εορταστικής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση της Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 2. Έγκριση δαπανών για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο δρόμο Δημαριό – Κομπότι (τμήμα Δημαριό – Λαπέϊκα)», αναδόχου Φώτιου Στεφάνου, Εμπειροτέχνη, μέχρι την 30-06-2013.
 4. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 17 έως 19-01-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 5. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 34/1405/28-11-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την ανάθεση νέων και τροποποιημένων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με ΤΑΞΙ – Ι.Χ.- Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για το χρονικό διάστημα από 11-9-2012 έως 30-6-2013.
 6. Έγκριση δαπάνης ποσού € 1.000,00 και ποσού € 800,00 για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή, για την πληρωμή καυσίμων και διοδίων & πάρκινγκ αντίστοιχα, για την κίνηση των ΚΗΙ 7985 και ΚΗΙ 7970 αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας, εκτός των ορίων της Π.Ε.
 7. Έγκριση ανάθεσης διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων-δεμάτων καθώς και δεμάτων εντός ψυγείου, μετά από λήψη κλειστών προσφορών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013.
 8. Έγκριση του Πρακτικού Ι/14-01-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
 9. Έγκριση  δαπανών για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Άρτας.
 10. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 11. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 13 έως 15-01-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 12. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 13. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους συντήρησης «Ecm-Προκοστολόγηση» και Ecm – Εργολήπτης (πρόγραμμα σύνταξης μελετών) από 1-01-2013 έως 31-12-2013 μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης 2012 για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή πλατείας τοπικού διαμερίσματος Αγ. Κυριακής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», αναδόχου εταιρείας «Ελένη Γούλα & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2013.