Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί ανοικτή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Επικύρωση των αποφάσεων –πρακτικών της 7ης /30-7-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
  1. α) Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου  2014-2020

β) Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης  Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020

(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κα Καλογιάννη

παρουσίαση: η Ενδιάμεση Διαχειριστική  Αρχή Ηπείρου)

  1. Τροποποίηση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή των προσβάσεων της νέας γέφυρας στη θέση Μπαλντούμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στην περιοχή  του Δήμου Εγνατίας στο Νομό Ιωαννίνων.

(εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου)

  1. Τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ιωάννου)