Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 18.00  συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των Πρακτικών – Αποφάσεων της 15ης και 16ης  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2) Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την υποβοήθηση του έργου των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων, για την μετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο Διπλογραφικό Σύστημα από 01/01/2012, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999».

(εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)

3) Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2011 Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Πρέβεζας

(εισήγηση: Δ/νση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

4) Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) Ιωαννίνων

(εισήγηση:  ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Ηπείρου κ. Πότσης)

5) Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

(εισήγηση: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

6) Απόψεις επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο: «Χαρακτηρισμός της υδάτινης χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων) Ν. Ιωαννίνων, ως περιοχή ΄΄Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών΄΄  με περιφερειακή ζώνη προστασίας, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης».

(εισήγηση: ο Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Ηπείρου κ. Κολόκας)

7) Τα προβλήματα του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας.

(εισήγηση: η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»